לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 
  
    
להלן הפתרונות המלאים

1.  

                   מרכז מעגל                        קוטר - זווית היקפית הנשענת על קוטר היא בת 90 מעלות                         רדיוס מאונך למשיק בנקודת השקה  

                   שאלה 1 ופתרון מלא                     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא     שאלה 4 ופתרון מלא     שאלה 5 ופתרון מלא                     שאלה 6 ופתרון מלא        שאלה 7 ופתרון מלא  
  קיץ 1973 קיץ 1973 אביב 1974  קיץ 2005 מועד א  חורף 2006 קיץ 1976  חורף 1974 
 חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם 
                   

                  זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר מצידו האחר                                        

                  שאלה 8 ופתרון מלא    שאלה 9 ופתרון מלא    שאלה 10 ופתרון מלא                                       
 קיץ 1990 קיץ 2006 קיץ 1987      
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים      
                  

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                  שאלה 11 ופתרון מלא    שאלה 12 ופתרון מלא           
 קיץ 1983 קיץ 2005   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
           

                     זיהוי משיק למעגל                                זיהוי מרכז מעגל   

                  שאלה 13 ופתרון מלא       שאלה 14 ופתרון מלא    שאלה 15 ופתרון מלא   
 חורף 1968   קיץ 2007 מועד מיוחד 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
          

2.  
                          זווית היקפית

                  שאלה 16 ופתרון מלא    שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא    שאלה 19 ופתרון מלא
 אביב 1967 קיץ 1982 קיץ 1971 קיץ 2004 מעוד א'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                                           זווית היקפית וזווית מרכזית

                  שאלה 20 ופתרון מלא    שאלה 21 ופתרון מלא    שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא    שאלה 24 ופתרון מלא 
 קיץ 1974 חורף 1974 אביב 1976 קיץ 2008 מועד א חורף 1974
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                  

 


3.  
                  שאלה 25 ופתרון מלא    שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא    שאלה 28 ופתרון מלא    שאלה 29 ופתרון מלא 
 קיץ 1990 קיץ 2007 מועד מיוחד חורף 2006 אביב 1976 קיץ 2008 מועד א
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                  

 

4.  
                       מרובע חסום- במרובע חסום במעגל סכום כל זוויות נגדיות הוא 180 מעלות

                  שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא    שאלה 32 ופתרון מלא    שאלה 33 ופתרון מלא    שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא      שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא
 קיץ 1997 קיץ 2006 חורף 2005 קיץ 1964 אביב 1972 אביב 1973 חורף 1972 קיץ 2007 מועד א' 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                            

                  מרובע חוסם:                       משולש חסום:                                                   משולש חוסם:   
      
                  שאלה 38 ופתרון מלא                      שאלה 39 ופתרון מלא  שאלה 40 ופתרון מלא                       שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא   
      קיץ 2006       
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
               
  5.   
                       תיכון ליתר

                  שאלה 43 ופתרון מלא    שאלה 44 ופתרון מלא    שאלה 45 ופתרון מלא    שאלה 46 ופתרון מלא 
 חורף 2007 קיץ 1982 עם שינוי קיץ 2009 מועד ב 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
              

 


6.  
                  שאלה 47 ופתרון מלא
 קיץ 2006
 לרכישת הקורס המלא
    

 

7.  
                  שאלה 48 ופתרון מלא
 קיץ 1984 
 לרכישת הקורס המלא
    

 

 

8.  
                  שאלה 49 ופתרון מלא      שאלה 50 ופתרון מלא      שאלה 51 ופתרון מלא      שאלה 52 ופתרון מלא       שאלה 53 ופתרון מלא        שאלה 54 ופתרון מלא
 חורף 2010 חורף 2012 חורף 2012  קיץ 2012  קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
            
            
 שאלה 55 ופתרון מלא  שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
 חורף 2013 חורף 2014 קיץ 2009 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2010
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      
            
 שאלה 61 ופתרון מלא  שאלה 62 ופתרון מלא  שאלה 63 ופתרון מלא  שאלה 64 ופתרון מלא  שאלה 65 ופתרון מלא  שאלה 66 ופתרון מלא
 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 קיץ 2011 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      
            
 שאלה 67 ופתרון מלא  שאלה 68 ופתרון מלא         
 חורף 2016 קיץ 2016        
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא        
          

  

 

  

סוף התרגול. בהצלחה!!!

 

 


 מספר שאלות הבגרות (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך):
    56 שאלות בגרות"

מה התרגול כולל?  התרגול כולל מבחר שאלות בגרות בנושא החל משנות ה- 70 עד 2014 עם פתרונות מלאים ומודרכים  (למבחן בגרות אחרון במתמטיקה 2010 היכנסו בתוכן העניינים בעמודה השמאלית)

ידע מקדים נדרש: השיעור הנלווה- שיעור

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם.  (ניתן לרכוש מינוי  בקלות לכל התכנים.
 לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

האם אוכל לפתור בעצמי את שאלות הבגרות? כן. ברור. לאחר השיעור, בידך כל הכלים הנדרשים כדי לפתור שאלות אלו. לכול שאלת בגרות תמצא פתרון מלא ומודרך באותן השיטות שלמדת בשיעור.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגולבהצלחה!!!