בחזרה לבגרות במתמטיקה 4 יחידותבחזרה לתוכן העניינים של שאלון 804 

 

 תרגול מבגרויות: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות (58 שאלות)

(התרגול הנ"ל מכיל 58 שאלות בעיקר מבגרויות 4 יחידות,  עם פתרונות מלאים ומודרכים לפי שיטות קלות

התרגול כולל מגוון שאלות בגרות משנות ה- 70 עד 2014)

 

להלן השאלות עם פתרונות סופיים (מתחת הפתרונות המלאים ↓ )

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 
 
 חינם 
   
 

  כדי לתרגל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ומודרכים: לחצו על השאלות, מהשאלה הראשונה עד האחרונה (ההתחלה בחינם)    

להלן הפתרונות המלאים:

חלק א' של התרגול 

 1. השלמת זוויות ותכומת משולשים                                                                                                                                                         

                  שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא     שאלה 4ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא 
     קיץ 1984 חורף 1974 קיץ 1980
  חינם  חינם  חינם  חינם  חינם
                 2. חפיפת משולשים                                                                                                                                                                            

                  שאלה 6 ופתרון מלא    שאלה 7 ופתרון מלא     שאלה 8 ופתרון מלא    שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא     שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא
       קיץ 1982 קיץ 2004 מועד ב'  קיץ 1986  קיץ 1970  חורף 2008
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים      
                       חלק ב' של התרגול 

 


3. תכונות מרובעים                                                                                                                                                                            

              תכונות מרובעים עם חפיפת משולשים

                  שאלה 14 ופתרון מלא    שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא     שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא    שאלה 19 ופתרון מלא    שאלה 20 ופתרון מלא    שאלה 21 ופתרון מלא
 קיץ 1973 חורף 1974 חורף 1982 קיץ 1986 קיץ 1979 קיץ 1974  חורף 1985 חורף 1975 
                                     תכונות מרובעים

                  שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא    שאלה 25 ופתרון מלא    שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא 
 חורף 1974 קיץ 1977 קיץ 1980 קיץ 1978    
                  

 

 4. תכונות במשולש - משולש ישר זוית (פיתגורס, תיכון ליתר, משולש זהב)                                                                                                     

              תיכון ליתר

                  שאלה 28 ופתרון מלא    שאלה 29 ופתרון מלא     שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא
 חורף 1980 קיץ 2005 חורף 1977 קיץ 1983
               


              משולש זהב ופיתגורס:

                  שאלה 32 ופתרון מלא    שאלה 33 ופתרון מלא     שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא
     חורף 1967 קיץ 2007 מועד ב'
               
5. קטע אמצעים במשולש ובטרפז                                                                                                                                                          

               קטע אמצעים במשולש
  
                  שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא     שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא    שאלה 41 ופתרון מלא 
 חורף 1974 חורף 1986 קיץ 1984 קיץ 1976 חורף 1970 קיץ 2009 מועד ב'
                  

              קטע אמצעים בטרפז

                  שאלה 42 ופתרון מלא    שאלה 43 ופתרון מלא     שאלה 44 ופתרון מלא      
   חורף 1984  חורף 2009  
       

 


6.  מפגש תיכונים ומפגש גבהים                                                                                                                                                           

                  שאלה 45 ופתרון מלא     שאלה 46 ופתרון מלא      שאלה 47 ופתרון מלא       שאלה 48 ופתרון מלא     
   קיץ 1964   קיץ 2009  
    

 


7. שאלות מבגרויות אחרונות                                                                                                                                                           

                  שאלה 49 ופתרון מלא     שאלה 50 ופתרון מלא      שאלה 51 ופתרון מלא       שאלה 52 ופתרון מלא          שאלה 53 ופתרון מלא  
 קיץ 2012 חורף 2008 קיץ 2012 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2013
          
          
 שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא
 קיץ 2009 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 חורף 2014