לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 
 
 חינם 
    


להלן הפתרונות המלאים 

חלק א' של התרגול 

1.  
                  שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא     שאלה 4 ופתרון מלא     שאלה 5 ופתרון מלא 
     קיץ 1984 חורף 1974 קיץ 1980
  חינם  חינם  חינם  חינם  חינם
                2.   
                  שאלה 6 ופתרון מלא    שאלה 7 ופתרון מלא     שאלה 8 ופתרון מלא    שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא               
       קיץ 1982 קיץ 2004 מועד ב'    
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים   
                     

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


                  שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא
 קיץ 1986  קיץ 1970  חורף 2008
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     חלק ב' של התרגול 

 

3.  
                
                  שאלה 14 ופתרון מלא    שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא     שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא    שאלה 19 ופתרון מלא    שאלה 20 ופתרון מלא    שאלה 21 ופתרון מלא
 קיץ 1973 חורף 1974 חורף 1982 קיץ 1986 קיץ 1979 קיץ 1974  חורף 1985 חורף 1975 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                                       
                  שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא    שאלה 25 ופתרון מלא    שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא 
 חורף 1974 קיץ 1977 קיץ 1980 קיץ 1978    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                  

 

4.  
                
                  שאלה 28 ופתרון מלא    שאלה 29 ופתרון מלא     שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא
 חורף 1980 קיץ 2005 חורף 1977 קיץ 1983
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
               


                
                  שאלה 32 ופתרון מלא    שאלה 33 ופתרון מלא     שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא
     חורף 1967 קיץ 2007 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
               5.  
                   
                  שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא     שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא    שאלה 41 ופתרון מלא 
 חורף 1974 חורף 1986 קיץ 1984 קיץ 1976 חורף 1970 קיץ 2009 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                  

                
                  שאלה 42 ופתרון מלא    שאלה 43 ופתרון מלא     שאלה 44 ופתרון מלא      
   חורף 1984  חורף 2009  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
       

 

6.  

                  שאלה 45 ופתרון מלא     שאלה 46 ופתרון מלא      שאלה 47 ופתרון מלא       שאלה 48 ופתרון מלא     
   קיץ 1964   קיץ 2009  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
    

 

7.  

                  שאלה 49 ופתרון מלא     שאלה 50 ופתרון מלא      שאלה 51 ופתרון מלא       שאלה 52 ופתרון מלא          שאלה 53 ופתרון מלא  
 קיץ 2012 חורף 2008 קיץ 2012 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2013
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
          
          
 שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא
 קיץ 2009 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 חורף 2014
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא