לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

            חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
    דף נוסחאות 1    דף נוסחאות 2
   דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מרחקים
 
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 
 חינם חינם חינם
   


להלן הפתרונות המלאים1. 
                 שאלה 1 ופתרון מלא   
 בגרות קיץ 2003 
 חינם 
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    
2. 
                 שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא 
 בגרות קיץ 2002 בגרות קיץ 1998 בגרות קיץ 2003
 חינם חינם חינם לחברים
    שאלת בגרות עם פתרון מלאהתקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

    

                 שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא
 בגרות קיץ 2007 מועד א' בגרות חורף 2008
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  
3. 

                 שאלה 7 ופתרון מלא    שאלה 8 ופתרון מלא
 בגרות קיץ 2003 מועד ב' בגרות חורף 1998
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   4. 
                 שאלה 9 ופתרון מלא    שאלה 10 ופתרון מלא    שאלה 11 ופתרון מלא    שאלה 12 ופתרון מלא     
 בגרות קיץ 2000 בגרות חורף 1998 בגרות קיץ 1990 בגרות חורף 2006     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
          
5. 
                 שאלה 13 ופתרון מלא    שאלה 14 ופתרון מלא
 בגרות חורף 2006 בגרות חורף 2007
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  
6. 
                 שאלה 15 ופתרון מלא    שאלה 16 ופתרון מלא
 קיץ 1999 קיץ 2008 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  7.  

                 שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא
 קיץ 2012 קיץ 2015
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  

  

סוף התרגול. בהצלחה!!!