תרגול סטטיסטיקה
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

           חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 
 

להלן הפתרונות המלאים

 

            שאלה 1 ופתרון מלא   שאלה 2 ופתרון מלא   שאלה 3 ופתרון מלא      
       
       

 

סוף תרגול "סטטיסטיקה"

בהצלחה!!!
מספר השאלות בתרגול: 16 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • סטטיסטיקה בגרות, סטטיסטיקה  3 יחידות, סטטיסטיקה שאלון 801, סטטיסטיקה תרגילים, סטטיסטיקה תרגילים מבגרויות, סטטיסטיקה תרגילים עם פתרונות, סטטיסטיקה פתרונות, סטטיסטיקה נוסחאות
  • סטטיסטיקה שאלות רשימת מספרים, סטטיסטיקה טבלת שכיחות, סטטיסטיקה טבלת שכיחות עם משתנה, סטטיסטיקה דיאגרמת עמודות, סטטיסטיקה דיאגרמת עיגול, סטטיסטיקה שאלות אחרות

ידע מקדים נדרש: שיעור : סטטיסטיקה
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון  הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 801.
 
לחנות הקורסים)