לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
     דף נוסחאות 1        דף נוסחאות 2
  דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי זוויות,
שטחים ונפחים
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 חינם חינם חינם
    

להלן הפתרונות המלאים

1. 
                 שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא    שאלה 3 ופתרון מלא    שאלה 4 ופתרון מלא   
 קיץ 1994  קיץ 2005 מועד ב'  קיץ 1992  קיץ 2006 מועד ב' מיוחד  
 זוויות בין שני וקטורים  זוויות בין שני וקטורים  זוויות בין שני ישרים  זוויות בין שני ישרים  
 חינם  חינם  חינם  חינם לחברים  
 שאלת בגרות עם פתרון מלא       שאלת בגרות עם פתרון מלא   התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                 שאלה 5 ופתרון מלא
 קיץ 2005
 זוויות בין שני ישרים
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא


    

                 שאלה 6 ופתרון מלא  שאלה 7 ופתרון מלא  שאלה 8 ופתרון מלא  שאלה 9 ופתרון מלא
 קיץ 2004 מועד א'  קיץ 2004 מועד א'  קיץ 1992  חורף 2001
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
       

 

2. 
                 שאלה 10 ופתרון מלא  שאלה 11 ופתרון מלא  שאלה 12 ופתרון מלא
 חורף 2003  קיץ 2002 מועד ב'  קיץ 2005
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    

3. 

                 שאלה 13 ופתרון מלא  שאלה 14 ופתרון מלא  שאלה 15 ופתרון מלא
 קיץ 2001 מועד ב'  קיץ 2006  קיץ 2008
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
     
4. 

                 שאלה 16 ופתרון מלא  שאלה 17 ופתרון מלא  שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
 קיץ 2010  קיץ 2011  קיץ 2009 קיץ 2013 ב' קיץ 2009 ב' קיץ 2010 ב' קיץ 2011 ב'
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
            

  
                 שאלה 23 ופתרון מלא  שאלה 24 ופתרון מלא  שאלה 25 ופתרון מלא  שאלה 26 ופתרון מלא     
 קיץ 2003 מועד ב'  קיץ 2010  חורף 2015  קיץ 2016 מועד ב'     
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא     
           

  סוף התרגול. בהצלחה!!!
תרגול זמני 1

תרגול זמני 2

גלריה זמנית