לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות
                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
    דף נוסחאות 1     דף נוסחאות 2
 חוברת התרגולוקטור גיאומטרי דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור גיאומטרי
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 חינם חינם חינם
    

להלן הפתרונות המלאים

1. הערה: בסעיף זה אין שאלות בגרות מאחר והסעיף הוא בסיסי. התרגול עבור סעיף זה יופיע בשאלות בהמשך.
 2. 

                 שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא    שאלה 3 ופתרון מלא    שאלה 4 ופתרון מלא    שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא    שאלה 7 ופתרון מלא 
 חורף 1998  מבחן לדוגמה   קיץ 1993  קיץ 1997  חורף 2002  קיץ 1998  קיץ 2003
 חינם  חינם  חינם  חינם  חינם  חינם  חינם
      שאלת בגרות עם פתרון מלא   שאלת בגרות עם פתרון מלא  שאלת בגרות עם פתרון מלא  שאלת בגרות עם פתרון מלא  שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 8 ופתרון מלא   שאלה 9 ופתרון מלא 
 קיץ 2004 מועד ב'  חורף 2003
 חינם לחברים  חינם לחברים
   
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
 
3.
 

                 שאלה 10 ופתרון מלא  שאלה 11 ופתרון מלא  שאלה 12 ופתרון מלא  שאלה 13 ופתרון מלא  שאלה 14 ופתרון מלא  שאלה 15 ופתרון מלא  שאלה 16 ופתרון מלא
 חורף 1999  קיץ 1999  קיץ 2002 מועד ב'   חורף 2004  חורף 2005  קיץ 1996  קיץ 2001 מועד ב' 
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
              

 

 

4. 

                 
שאלה 17 ופתרון מלא  שאלה 18 ופתרון מלא  שאלה 19 ופתרון מלא  שאלה 20 ופתרון מלא  שאלה 21 ופתרון מלא  שאלה 22 ופתרון מלא  שאלה 23 ופתרון מלא
 חורף 1994  חורף 2000   קיץ 1995  קיץ 2006 מועד ב'   קיץ 2003 מועד ב'   חורף 1997  קיץ 2001
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
              

                 שאלה 24 ופתרון מלא  שאלה 25 ופתרון מלא  שאלה 26 ופתרון מלא  שאלה 27 ופתרון מלא
 קיץ 2005 מועד ב'  קיץ 2007 מועד א'  קיץ 2006 מועד ב'  קיץ 2000 
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
        

 

 

5. 

                 שאלה 28 ופתרון מלא  שאלה 29 ופתרון מלא
 חורף 2001  חורף 2008 
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
   

 

6. 

                 שאלה 30 ופתרון מלא  שאלה 31 ופתרון מלא  שאלה 32 ופתרון מלא
 קיץ 2004 מועד א'  חורף 2006  קיץ 2007 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
     

 

7. 

                 שאלה 33 ופתרון מלא  שאלה 34 ופתרון מלא  שאלה 35 ופתרון מלא  שאלה 36 ופתרון מלא  שאלה 37 ופתרון מלא  שאלה 38 ופתרון מלא     
 קיץ 2013   קיץ 2013 סעיף  חורף 2013  קיץ 2012 מועד ב'  קיץ 2010  קיץ 2011 מועד ב'     
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא     
                 

                 שאלה 39 ופתרון מלא  שאלה 40 ופתרון מלא  שאלה 41 ופתרון מלא  שאלה 42 ופתרון מלא  שאלה 43 ופתרון מלא  שאלה 44 ופתרון מלא   
 קיץ 2011   חורף 2010  חורף 2011  קיץ 2009  חורף 2010  חורף 2014   
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא   
              

                 שאלה 45 ופתרון מלא  שאלה 46 ופתרון מלא  שאלה 47 ופתרון מלא  שאלה 48 ופתרון מלא  שאלה 49 ופתרון מלא      
 קיץ 2014  קיץ 2014 מועד ב'  קיץ 2014 מועד ג'  קיץ 2013 מועד ב'  חורף 2016      
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא      
           
   


                 שאלה 50 ופתרון מלא              
 קיץ 2016              
 לרכישת הקורס המלא              
           
   

 

 

סוף התרגול עם פתרונות מלאים

בהצלחה!!!