לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

                  חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      סיכום של התרגול הנוכחי
(גיאומטריה דמיון משולשים)
      משפטים בגיאומטריה      משפטים בגיאומטריה
שמשרד החינוך פרסם
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
       

 

להלן הפתרונות המלאים

1. 
                  שאלה 1 ופתרון מלא       שאלה 2 ופתרון מלא       שאלה 3 ופתרון מלא       שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא       שאלה 6 ופתרון מלא       שאלה 7 ופתרון מלא   
 חורף 1991
 חורף 1995
 חורף 1989
 קיץ 2005
5 יחידות 
 קיץ 1999 
 חורף 1992
 חורף 2008
5 יחידות 
  
         
            

                             הערה:  שאלה 8 הורדה והועברה למיקום אחר

 

2.   
     
                  שאלה 9 ופתרון מלא       שאלה 10 ופתרון מלא       שאלה 11 ופתרון מלא       שאלה 12 ופתרון מלא       שאלה 13 ופתרון מלא       שאלה 14 ופתרון מלא       שאלה 15 ופתרון מלא
 קיץ 1990 חורף 1999 חורף 2001 קיץ 1996  קיץ 2006 מועד ב' קיץ 1993 קיץ 1999
      חינם לחברים חינם לחברים
          
              
 שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא      
 קיץ 2004 מועד ב' 5
יחידות 
 
 קיץ 2003 קיץ 1991      
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים        
         התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                שאלה 19 ופתרון מלא       שאלה 20 ופתרון מלא    
 חורף 1994  קיץ 2006 מועד ב'
5 יחידות
    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
      
     
                  שאלה 21 ופתרון מלא      שאלה 22 ופתרון מלא      שאלה 23 ופתרון מלא       שאלה 24 ופתרון מלא      שאלה 25 ופתרון מלא      שאלה 26 ופתרון מלא
 חורף 1988 חורף 2003 חורף 2009
5 יחידות
 חורף 2006
5 יחידות
 חורף 2000 קיץ 1992
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        
     
                  שאלה 27 ופתרון מלא      שאלה 28 ופתרון מלא      שאלה 29 ופתרון מלא
 קיץ 1997 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2006 מועד ב' מיוחד
5 יחידות
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    


     
                  שאלה 30 ופתרון מלא      שאלה 31 ופתרון מלא       שאלה 32 ופתרון מלא      שאלה 33 ופתרון מלא       שאלה 34 ופתרון מלא      שאלה 35 ופתרון מלא
 חורף 1997 חורף 1996  קיץ 2006, 5 יחידות חורף 1990 קיץ 2000 קיץ 2006, 5 יחידות
 מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים 2 חותכים חותך ומשיק חותך ומשיק
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
          

3. 
     
                  שאלה 36 ופתרון מלא      שאלה 37 ופתרון מלא        
 חורף 2005
5 יחידות
 חורף 1998       
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא       
         

     
                שאלה 38 ופתרון מלא      שאלה 39 ופתרון מלא      שאלה 40 ופתרון מלא      שאלה 41 ופתרון מלא       שאלה 42 ופתרון מלא       שאלה 43 ופתרון מלא  
  קיץ 1995 קיץ 1994 חורף 1970 קיץ 1988 קיץ 2008 מועד ב'
5 יחידות
 קיץ 2007 מועד מיוחד
5 יחידות
 
  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
          

 

 

4.       

                  שאלה 44 ופתרון מלא      שאלה 45 ופתרון מלא      שאלה 46 ופתרון מלא       שאלה 47 ופתרון מלא      שאלה 48 ופתרון מלא       שאלה 49 ופתרון מלא      שאלה 50 ופתרון מלא       שאלה 51 ופתרון מלא 
 חורף 2002 קיץ 2007
5 יחידות
 קיץ 2008 מועד א'
5 יחידות
 קיץ 2004 מועד א'
5 יחידות, חוצה זווית
 קיץ 2001
חוצה זווית
 קיץ 2009 מועד א'
5 יחידות, חוצה זווית חיצונית
 קיץ 1989
תאלס + חוצה זווית
 קיץ 2001
תאלס + חוצה זווית
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
                
                  שאלה 51 ופתרון מלא נוספת  
 שאלה בסיסית  
 לרכישת הקורס המלא  
   

                       הערה: גם שאלה 56 כוללת תרגול לאוקלידס


5. 
                  שאלה 52 ופתרון מלא      שאלה 53 ופתרון מלא      שאלה 54 ופתרון מלא      שאלה 55 ופתרון מלא       שאלה 56 ופתרון מלא
     חורף 1977 שאלה מבגרות קיץ 2007 מועד ב
5 יחידות, כולל גם את אוקלידס
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

 

6. 

                  שאלה 57 ופתרון מלא      שאלה 58 ופתרון מלא      שאלה 59 ופתרון מלא      שאלה 60 ופתרון מלא      שאלה 61 ופתרון מלא                   
 קיץ 2012
5 יחידות
 חורף 2012
5 יחידות
 קיץ 2012
5 יחידות
 חורף 2011
5 יחידות
 חורף 2011
5 יחידות
    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
           

  

                  שאלה 62 ופתרון מלא      שאלה 63 ופתרון מלא      שאלה 64 ופתרון מלא      שאלה 65 ופתרון מלא      שאלה 66 ופתרון מלא                   
 חורף 2010
5 יחידות
 קיץ 2010
5 יחידות
 קיץ 2010
5 יחידות
 קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
 קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
           

  

                  שאלה 67 ופתרון מלא      שאלה 68 ופתרון מלא      שאלה 69 ופתרון מלא      שאלה 70 ופתרון מלא      שאלה 71 ופתרון מלא      שאלה 72 ופתרון מלא       
 קיץ 2008 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
          

                  שאלה 73 ופתרון מלא      שאלה 74 ופתרון מלא      שאלה 75 ופתרון מלא      שאלה 76 ופתרון מלא      שאלה 77 ופתרון מלא      שאלה 78 ופתרון מלא       
 קיץ 2013 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' חורף 2014  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
          

                  שאלה 79 ופתרון מלא      שאלה 80 ופתרון מלא      שאלה 81 ופתרון מלא      שאלה 82 ופתרון מלא      שאלה 83 ופתרון מלא      שאלה 84 ופתרון מלא
 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2009 קיץ 2009 קיץ 2011 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2010
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

                  שאלה 85 ופתרון מלא      שאלה 86 ופתרון מלא      שאלה 87 ופתרון מלא      שאלה 88 ופתרון מלא      שאלה 89 ופתרון מלא      שאלה 90 ופתרון מלא
 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' חורף 2010
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

                  שאלה 91 ופתרון מלא      שאלה 92 ופתרון מלא      שאלה 93 ופתרון מלא      שאלה 94 ופתרון מלא      שאלה 95 ופתרון מלא      שאלה 96 ופתרון מלא
 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2011 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

                  שאלה 97 ופתרון מלא      שאלה 98 ופתרון מלא      שאלה 99 ופתרון מלא      שאלה 100 ופתרון מלא      שאלה 101 ופתרון מלא      שאלה 102 ופתרון מלא
 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב' חורף 2015 קיץ 2014 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2016
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 

 


מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא): 60 שאלות בגרות + 3 שאלות "גישור"

מה התרגול כולל? התרגול כולל מבחר שאלות בגרות בנושא החל משנות ה- 70 עד קיץ 2012

ידע מקדים נדרש:
השיעור הנלווה- שיעור דמיון משולשים ופרופורציה

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות - לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

האם אוכל לפתור בעצמי את שאלות הבגרות? כן. ברור. לאחר השיעור, בידך כל הכלים הנדרשים כדי לפתור שאלות אלו. לכול שאלת בגרות תמצא פתרון מלא ומודרך באותן השיטות שלמדת בשיעור.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגולבהצלחה!!!