לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור  

                 חוברת שיעור בגיאומטריה    משפטים בגיאומטריה    משפטים בגיאומטריה
שמשרד החינוך פרסם
    משפטים בגיאומטריה
שמשרד החינוך פרסם 
הנלמדים בחטיבת ביניים
 לרכישת הקורס המלא חינם חינם חינם
       

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 10 שעות.

 

חלק א' של השיעור (3 שעות ו- 43 דקות) 

 0.  

 הקדמה ודברי פתיחה
 סימון וסוגי זוויות  קטעים מיוחדים במשולש שטח משולש אי שוויונים במשולש  
   (תיכון, אנך, ואנך אמצעי) (תיכון, אנך, ואנך אמצעי)      
 סרטון 1 (2:36 דק') סרטון 2 (11:56 דק')  סרטון 3 (6:06 דק')  סרטון 4 (3:34 דק')  סרטון 5  (4:58 דק')   
 חינם חינם חינם חינם חינם  
                                    

1.  
           
 זוויות קודקודיות וזוויות צמודות זוויות בין ישרים מקבילים דוגמאות זוויות בין ישרים מקבילים (משפט הפוך) סכום זוויות פנימיות במשולש   דוגמה 0 סעיף א' דוגמה 0 סעיף ב'
 סרטון 6 (5:55 דק')  סרטון 7 (8:48 דק') סרטון 8 (7:44 דק') סרטון 9 (4:37 דק') סרטון 10 (5:41 דק') סרטון 11 (7:11 דק') סרטון 12 (5:24 דק')
 חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
                                     דוגמה 0 קטע 1      דוגמה 0 קטע 2

 

           
 משולש שווה שוקיים משולש שווה צלעות דוגמה 1 דוגמה 1 המשך     
 סרטון 13 (12:47 דק')  סרטון 14 (2:31 דק')  סרטון 15 (10:09 דק') סרטון 16 (8:27 דק')      
      קיץ 1984  קיץ 1984     
  חינם לחברים  חינם לחברים  חינם לחברים  חינם לחברים     
                     

 

 

דוגמה 1, קיץ 1984                  

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 דוגמה 2 סעיף א' דוגמה 2 סעיף א' - המשך דוגמה 2 סעיף ב'  
 סרטון 17 (9:17 דק')  סרטון 18 (8:19 דק') סרטון 19 (2:03 דק')  
 קיץ 1980  קיץ 1980  קיץ 1980  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
                              

2.  
 משפטי חפיפה משפטי חפיפה - המשך מקרה חפיפה נפוץ  מקרה חפיפה נפוץ - נוסף לסיכום חפיפה           
 סרטון 20  (11:17 דק')  סרטון 21  (4:10 דק')  

סרטון 22  (9:49 דק') 

 סרטון 23  (5:56 דק')  סרטון 24  (3:21 דק')          
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא          
                                                      
                    
 דוגמה 3 דוגמה 4 סעיף א' דוגמה 4 סעיף א' - המשך דוגמה 4 סעיף ב' דוגמה 4 סעיף ג' דוגמה 5 סעיף א' דוגמה 5 סעיף ב'       
 סרטון 25 (10:13 דק') סרטון 26 (9:00 דק') סרטון 27 (8:01 דק') סרטון 28 (3:02 דק') סרטון 29 (3:20 דק')  סרטון 30  (13:00 דק')  סרטון 31 (12:12 דק')       
   קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2004 מועד ב'  קיץ 2004 מועד ב'  קיץ 1986 מעובד  קיץ 1986 מעובד      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא      
                    

 

  

  

חלק ב'- של השיעור ( 6 שעות ו- 26 דקות)

 

3.  
 מקבילית מקבילית המשך מלבן מעוין ריבוע     
 סרטון 32 (10:44 דק') סרטון 33  (7:43 דק') סרטון 34 (11:25 דק') סרטון 35 (14:07 דק') סרטון 36 (10:28 דק')     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                     

 

 

                    
               
 דוגמה 6 דוגמה 6 המשך דוגמה 7 דוגמה 7 - המשך דוגמה 8 דוגמה 9 סעיף א' דוגמה 9 סעיף ב' 
 סרטון 37 (9:42 דק')   סרטון 38 (6:24 דק')   סרטון 39 (7:59 דק') סרטון 40 (9:41  דק')  סרטון 41 (10:54 דק')  סרטון 42 (10:36 דק')  סרטון 43 (4:53 דק')  
 קיץ 1973 קיץ 1973 קיץ 1986 קיץ 1986  חורף 1974 קיץ 1978 קיץ 1978 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
               
              
 דלתון טרפז טרפז ישר זווית טרפז שווה שוקיים  הוכחת תכונה 1 בטרפז הוכחת תכונה 2 בטרפז   
 סרטון 44 (7:52 דק')  סרטון 45 (7:32 דק')  סרטון 46 (2:45 דק')  סרטון 47 (5:39 דק')  סרטון 48  (11:23 דק') סרטון 49  (13:42 דק')  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
                                           

 

4.   
 פיתגורס  תיכון ליתר משולש זהב (90,60,30)            
 סרטון 50 (6:32 דק') סרטון 51 (5:21 דק')  סרטון 52 (4:26 דק')             
 חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא            
                     

 

 

                           
                  
 דוגמה 10 דוגמה 10 - המשך דוגמה 11 סעיף א' דוגמה 11 סעיף ב' דוגמה 12 דוגמה 12 - המשך דוגמה 13 סעיף א' דוגמה 13 סעיף ב'  
 סרטון 53 (12:22 דק')  סרטון 54 (3:28 דק')  סרטון 55 (13:18 דק')  סרטון 56 (10:49 דק') סרטון 57 (11:44 דק') סרטון 58 (6:53 דק') סרטון 59 (14:53 דק') סרטון 60 (13:11 דק')  
     קיץ 2005 מועד א' קיץ 2005 מועד א'          
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
               

 

5.  
 קטע אמצעים במשולש קטע אמצעים בטרפז  קטע אמצעים - הערה חשובה         
 סרטון 61 (9:45 דק')  סרטון 62 (8:41 דק')  סרטון 63 (6:21 דק')        
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא        
                                          
              
 דוגמה 14 דוגמה 14 - קטע 2 דוגמה 15 דוגמה 15 - המשך  דוגמה 16 דוגמה 16 - המשך   
 סרטון 64 (9:50 דק') סרטון 65 (5:31 דק') סרטון 66 (12:25 דק') סרטון 67 (8:43 דק') סרטון 68 (8:11 דק') סרטון 69 (13:06 דק')   
     קיץ 1984  קיץ 1984  חורף 1984 חורף 1984  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
           

 

6.  
 מפגש תיכונים  דוגמה 17 קטע 1 דוגמה 17 קטע 2 מפגש גבהים דוגמה 18
 סרטון 70 (18:51 דק')  סרטון 71 (8:07 דק')  סרטון 72 (6:59 דק')  סרטון 73 (3:35 דק')  סרטון 74 (3:45 דק') 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                                 

  

 

 

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 

 


זמן השיעור:  בסביבות 10 שעות בוידאושימו לב השיעור מכיל חומר רב שנלמד במשך 3 שנים בחטיבת הביניים.  (בתיכון מתחילים ללמוד את המעגל ואת הדמיון)