לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן קבצי השיעור והתרגול
את השיעור בספר "וקטור אלגברי- הצגות ומצבים הדדיים" ואת התרגול "וקטור אלגברי- הצגות ומצבים הדדיים", פיצלנו ל- 3 שיעורים ו- 3 תרגולים. 
 
  שיעור וקטור אלגברי- פעולותתרגול וקטור אלגברי- פעולות 
 שיעור וקטור אלגברי- הצגות תרגול וקטור אלגברי- הצגות
שיעור וקטור אלגברי- מצבים הדדיים, חיתוכים ואנכיות תרגול וקטור אלגברי- מצבים הדדיים, חיתוכים ואנכיות