לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

                 חוברת השיעור    דף נוסחאות 1    דף נוסחאות 2 
   דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי זוויות,
שטחים ונפחים
 
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 
 חינם חינם חינם
    להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.


1.        זווית בין שני וקטורים

                 הסבר    דוגמה 1
 זוויות בין שני וקטורים  
 קובץ 1  קובץ 2
 חינם חינם
  


     זווית בין שני ישרים


                 הסבר
 זוויות בין שני ישרים
 קובץ 3
 חינם לחברים
 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


                 דוגמה 2
  
 קובץ 4
 לרכישת הקורס המלא
 


     זווית בין שני מישורים


                 הסבר     דוגמה 3
 זווית בין שני מישורים 
 קובץ 5 קובץ 6
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  

     
     זווית בין ישר למישור


                 הסבר     דוגמה 4
 זוויות בין ישר למישור  
 קובץ 7 קובץ 8
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  


2.
 
                 הסבר    דוגמה 5    דוגמה 6
 שטחים שטח משולש שטח מקבילית
 קובץ 9 קובץ 10 קובץ 11
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   
3.  
                 הסבר    דוגמה 7
 מציאת נפח של מנסרה
ופירמידה
 
 קובץ 12 קובץ 13
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

                 הסבר
 תזכורת מהנדסת
המרחב
 קובץ 14
 לרכישת הקורס המלא
 

סוף השיעור. בהצלחה!!!