שיעור בוידאו: וקטור אלגברי מרחקים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
 להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות

                  חוברת השיעור        דף נוסחאות         דף נוסחאות 2
חוברת השיעור
וקטור אלגברי
מרחקים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מרחקים
חינםחינםחינםלהלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות.
ביחד הכול 4 שעות ו- 30 דקות.
 

חלק א' של השיעור-  שאלות חישובי מרחקים ברמת בסיס 

                  הסבר    הסבר    דוגמה 1    דוגמה 2    דוגמה 3
דברי פתיחה מקרה 1- מרחק בין נקודה למישורדוגמה בסיסית- ללא פרמטרחורף 2008- ללא פרמטרקיץ 2001 מועד ב'- ללא פרמטר
סרטון 1 (00:31 דק') סרטון 2 (04:18 דק')סרטון 3 (06:25 דק')סרטון 4 (03:48 דק')סרטון 5 (17:37 דק')
 חינםחינם
 

                  הסבר    דוגמה 4
מקרה 1- מרחק נקודה ממישור
כאשר המרחק נתון
 חורף 2008-
עם פרמטר
סרטון 6 (11:56 דק') סרטון 7 (07:49 דק')
 
 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


                  הסבר        דוגמה 5        הסבר        דוגמה 6        דוגמה 7         דוגמה 7- המשך
מקרה 2- מרחק בין ישר
למישור (מקבילים)
קיץ 2002-
ללא פרמטר
 מקרה 2- מרחק בין ישר
למישור (מקבילים) כאשר
המרחק נתון
 חורף 2008-
עם פרמטר
 קיץ 2007 מועד א'-
עם פרמטר
 קיץ 2007 מועד א'-
עם פרמטר
סרטון 8 (09:42 דק')סרטון 9 (08:31 דק') סרטון 10 (02:34 דק') סרטון 11 (09:16 דק') סרטון 12 (12:21 דק') סרטון 13 (12:14 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                      הסבר        דוגמה 8        הסבר        דוגמה 9 ופתרון מלא         דוגמה 10 ופתרון מלא
מקרה 3- מרחק בין
מישורים מקבילים
דוגמה בסיסית- ללא פרמטר הערה לגבי קובייה קיץ 2006- ללא פרמטר קיץ 2003 מועד ב'- עם פרמטר
סרטון 14 (14:57 דק')סרטון 15 (07:11 דק') סרטון 16 (02:09 דק') סרטון 17 (07:24 דק') סרטון 18 (13:28 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   


                  הסבר        דוגמה 11 חלק 1 ופתרון מלא         דוגמה 11 חלק 2 ופתרון מלא         הסבר        דוגמה 12 חלק 1 ופתרון מלא           דוגמה 12 חלק 2 ופתרון מלא  
מקרה 4- מרחק בין ישרים
מצטלבים
 קיץ 2000, ללא פרמטר קיץ 2000, ללא פרמטר מקרה 4- מרחק בין ישרים
מצטלבים עם פרמטר
 חורף 1998  חורף 1998
סרטון 19 (09:38 דק') סרטון 20 א' (10:13 דק') סרטון 20 ב' (10:54 דק') סרטון 20 ג' (1:43 דק') סרטון 21 א' (09:40 דק')   סרטון 21 ב' (08:27 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
       
                  הסבר        דוגמה 13 ופתרון מלא         דוגמה 14 ופתרון מלא
מקרה 5- מציאת מרחק בין
שתי נקודות
 חורף 2008 קיץ 2008 מועד ב'
סרטון 22 (01:04 דק') סרטון 23 (02:13 דק') סרטון 24 (16:37 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                    הסבר        דוגמה 15 ופתרון מלא         דוגמה 16 חלק 1 ופתרון מלא          דוגמה 16 חלק 2 ופתרון מלא          דוגמה 16 חלק 3 ופתרון מלא
מקרה 6- מציאת מרחק
בין נקודה לישר
 קיץ 1999 קיץ 2008 מועד ב'  קיץ 2008 מועד ב'  קיץ 2008 מועד ב'
 סרטון 25 (04:21 דק') סרטון 26 (13:30 דק') סרטון 27 א' (13:03 דק')  סרטון 27 ב' (06:48 דק')  סרטון 27 ג' (07:20 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
                        הסבר        דוגמה 17 ופתרון מלא         דוגמה 18 ופתרון מלא
קובץ 12, מציאת מרחק שאלה בסיסית שאלה בסיסית
בין ישר לישר (מקבילים) ללא פרמטר עם פרמטר
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

 

חלק ב' של השיעור- שאלות חישובי מרחקים ברמת בגרות


מקרה 1-

                  הסבר        דוגמה 19 ופתרון מלא
קובץ 13, תזכורות קיץ 2003
 מפרק פעולות ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאמקרה 2-
                  הסבר        דוגמה 20 ופתרון מלא
קובץ 14, תזכורת קיץ 2007
מרחק בין ישר למישור עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 3-
                  הסבר        דוגמה 21 ופתרון מלא
קובץ 15, תזכורת קיץ 2006
מרחק בין מישור למישור עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאמקרה 4- 

                  הסבר        דוגמה 22 ופתרון מלא
קובץ 16, תזכורת חורף 2006
מרחק בין ישר לישר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 5-
                  הסבר        דוגמה 23 ופתרון מלא
קובץ 17, תזכורת חורף 2007
 מפרק מצבים הדדיים ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 6- 
                  הסבר        דוגמה 24 ופתרון מלא
קובץ 18, תזכורת קיץ 2008 מועד ב'
מרחק בין נקודה לישר ללא פרמטר
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 7- 
                  הסבר        דוגמה 25 ופתרון מלא
קובץ 19, תזכורות חורף 2011
 מטריגו במרחב ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאסוף התרגול. בהצלחה!!!