לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

                 
  
    דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
  דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור גיאומטרי
לרכישת הקורס המלא  
חינם
  חינם
  
  
להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.


1.  
                 הסבר  דוגמה 1  הסבר  דוגמה 2     
שוויון וקטורים    חיבור וקטורים במסלול מעגלי      
 קובץ 1   קובץ 2   קובץ 3   קובץ 4      
 חינם  חינם  חינם  חינם לחברים     
          התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                 
חלוקת קטע ביחס נתון
 קובץ 5   קובץ 6  
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא2.  
                 
הסבר  דוגמה 4  הסבר  דוגמה 5
חישוב זווית בין שני וקטורים    הערה  
 קובץ 7   קובץ 8   קובץ 9   קובץ 10     
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא   
       

3.  
                 הסבר  דוגמה 6
חישוב אורך וקטור  
 קובץ 11  קובץ 12
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
  

 

4.  

                 הסבר  דוגמה 7
חישוב מכפלה סקלרית  
 קובץ 13   קובץ 14   
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא 
   

5.  
                 הסבר ודוגמה 8  הסבר ודוגמה 9  הסבר ודוגמה 10
שני וקטורים שווים
  ושני וקטורים מקבילים
  ושני וקטורים מקבילים
שיוצאים מאותה נקודה
 קובץ 15  קובץ 16  קובץ 17
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
    
 

6.  
                 הסבר
 נספח- כיצד ניגש
לצורות השונות במרחב
 
  
 לרכישת הקורס המלא

סוף השיעור. בהצלחה!!!