וקטור אלגברי- הצגות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות

                  חוברת השיעור       דף נוסחאות 1       דף נוסחאות 2
חוברת השיעור
וקטור אלגברי הצגות
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
הצגות
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינם

  

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון. 


1. 

 
                  הסבר ודוגמאות 1-3        הסבר ודוגמאות 4-5
 הצגה פרמטרית של ישר הצגה פרמטרית של
אחד הצירים
 קובץ 1, סרטונים 1, 2, 3 ו- 4 קובץ 2, סרטונים 5, 6, 7
  
  


2. 
                  הסבר ודוגמאות 6-7  
 הצגה פרמטרית של מישור    
 קובץ 3, סרטונים 8,9 ו- 10   
   
  

3. 
                  הסבר ודוגמאות 8-9        הסבר ודוגמאות 10-11
 משוואת מישור
(הצגה אלגברית של מישור)
 
 מציאת משוואת מישור
על פי וקטור המאונך
למישור + נקודה על
המישור
 קובץ 4, סרטונים 11, 12, 13 ו- 14 קובץ 5 
  
  
  

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                  הסבר ודוגמאות 12-13        הסבר ודוגמאות 14-15       הסבר ודוגמאות 16-17       הסבר ודוגמה 18       הסבר ודוגמה 18ב
 מציאת משוואת מישור
על פי שני וקטור כיוון +
נקודה על המישור
(מקרים 1 ו- 2)
 מציאת משוואת מישור
על פי שני וקטור כיוון +
נקודה על המישור
(מקרים 3 ו- 4)
 מציאת משוואת מישור
על פי שני וקטור כיוון +
נקודה על המישור
(מקרים 5 ו- 6)
 
 מציאת משוואת מישור
על פי שני וקטור כיוון +
נקודה על המישור
(מקרה 7)
  
 מציאת משוואת מישור
על פי שני וקטור כיוון +
נקודה על המישור
(מקרה 7 המשך)
   
 קובץ 6 קובץ 7  קובץ 8  קובץ 9 קובץ 9ב
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא 
  


  


                  הסבר ודוגמה 19       הסבר ודוגמאות 20-21                    
 מציאת משוואת מישור
המקביל לאחד משלושת
הצירים
 
 מציאת משוואת מישור
המקביל לשני צירים
מתוך השלושה
      
 קובץ 10 קובץ 11      
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא    
  


  4.  
  
   
                  הסבר ודוגמאות 22-23             
 מציאת הצגה פרמטרית
של ישר המאונך למישור
או לישר
 
  
 קובץ 12  
 לרכישת הקורס המלא   
   

 


     

                         נלמד ונתרגל מקרה זה בפרק הבא


 

5.  

                  הסבר ודוגמה 24       הסבר ודוגמה 25
 מעבר ממשוואת מישור
להצגה פרמטרית
 מעבר מהצגה פרמטרית
למשוואת מישור
 
 קובץ 13 קובץ 14
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא 
  6.  
                  הסבר                            
 דוגמאות למקרים שונים
למציאת הצגה פרמטרית
של מישור וישר
    
 קובץ 15    
 לרכישת הקורס המלא     
  


  

  

סוף השיעור

בהצלחה!!!