לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 

הערה: סעיפים ג ', ד ', ה', ו', ז'  שבשאלה זו אינם נכללים בתוכנית הלימודים של 3 יחידות.
ניתן לדלג עליהם ולעבור לשאלה הבאה.

 


להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לצפייה בקובץ במסך מלא - לחץ כאן