בחזרה לתרגול: טריגונומטריה במישור

לקובץ הבאלהלן חוברת התרגול + חוברת סיכום. החוברות נמצאות אחת מתחת לשנייה, בקבצים הניתנים לצפייה ו/או הדפסה:


לצפייה בקובץ במסך מלא - לחץ כאן

שים לב: גלגל מטה ↓
כדי להגיע לקובץ הבא

לצפייה בקובץ במסך מלא - לחץ כאן