פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 807

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן השאלונים והפתרונות המלאים לחצו על תמונת הפידיאפ  

 

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 1
(פתרון מלא יועלה בהקדם, ניתן לראות את פתרון משרד החינוך בראשית הדף)

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 2 (ראו שאלה 33 בקובץ הנ"ל):

 
 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 3 סעיף א'
(פתרון מלא יועלה בהקדם, ניתן לראות את פתרון משרד החינוך בראשית הדף)

 
 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 3 סעיף ב'
(פתרון מלא יועלה בהקדם, ניתן לראות את פתרון משרד החינוך בראשית הדף)

 
 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4
(פתרון מלא יועלה בהקדם, ניתן לראות את פתרון משרד החינוך בראשית הדף)

 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 5:
(פתרון מלא יועלה בהקדם, ניתן לראות את פתרון משרד החינוך בראשית הדף)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!