פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 806

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1:

 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 2:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 3:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 4:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 5:

↓ שאלה 5 הנ"ל ↓ ירדה מתוכנית הלימודים.
אין צורך ללמוד אותה. למידע נוסף על מבנה שאלון 806 
לחץ כאן

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 6:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 7:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 8:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 9:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן הפתרונות הסופיים:

 
 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרונות משרד החינוך:

 
 

 

 

בהצלחה!!!