מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

שאלון שני במתמטיקה רמת 4 יחידות לימוד

מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 805 >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

שאלון 805


מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

שאלון 805(4 יחידות שאלון שני)

 

מבנה השאלון + מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805:

 

 

 

0. פתרון מלא של שאלות לדוגמה לקראת הבגרות במתמטיקה 2014 שאלון 804- חשוב

 

קיץ 2014 - שאלות לדוגמה עם פתרונות מלאים. חובה לעבור לפני הבגרות (משרד החינוך פרסם)

1. שאלות לדוגמה עבור שאלון 805 קיץ 2014 חינם

שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2014 מועד ג' חינם 

 

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2014 מועד ב' חינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2014 מועד א' חינם 


4. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2014 חינם


שנת 2013

 

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2013 מועד ב' חינם 

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2013 מועד א' חינם 

3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2013 חינם →זהו המבנה שיהיה החל מבגרות חורף 2013 ואילך

 

שנת 2012

4. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2012 מועד ב' חינם →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↓

5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2012 חינם →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↓

6. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2012 חינם →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↓

 

קיץ 2011

7. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2011 חינם →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↓

הערה חשובה על שינוי במבנה:

החל ממועד חורף תשע"ג 2013 מבנה שאלון 35805 השתנה. ויהיו בו שני פרקים:
פרק א'- יכלול שאלות מהנושאים: סדרות, טריגונומטריה במרחב, והבחירה תהיה של 1 מתוך 2.
פרק ב'- יכלול שאלות מהנושאים: בעיות גדילה ודעיכה, חדו"א של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, ולוגריתמיות, והבחירה תהיה של 2 מתוך 3. סה"כ יש לענות על 3 שאלות

שאלון 805 לא יכלול את נושא בעיות הקיצון

הערה נוספת: בתחתית הדף ישנו מאגר של תרגילי בגרות לפי נושאים עברו שאלון 805

אחר:

8. שאלונים נוספים + שלושה מבחני דוגמה /שאלוני בגרות , שפרסם משרד החינוך לתוכנית הניסוי 805 שהיתה עד קיץ 2011:→זהו מבנה ישן .

 

מבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2010 חינם שאלון הבגרות במתמטיקה 805 קיץ 2011 מועד ב'- דוגמה 1→זהו מבנה ישן . דוגמה 2 →זהו מבנה ישן . דוגמה 3→זהו מבנה ישן .
→זהו מבנה ישן חינםחינםחינם


להלן מבנה שאלון 804 ושאלון 805 4 יחידות לימוד מתוך אתר משרד החינוך, לרבות תכני הלימוד הנדרשים:

תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

טבלאות שעות הוראה

נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

לקוח מתוך אתר מפמ"ר מתמטיקה