מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

שאלון שני במתמטיקה רמת 4 יחידות לימוד

מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 805  >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

שאלון 805


מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805

שאלון 805(4 יחידות שאלון שני)

 

 

מבנה השאלון + מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805:

 

 

להלן מבנה שאלון 804 ושאלון 805 4 יחידות לימוד מתוך אתר משרד החינוך, לרבות תכני הלימוד הנדרשים:

 תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

 הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה 

 לקוח מתוך אתר מפמ"ר מתמטיקה

  

הערה חשובה על שינוי במבנה:

החל ממועד חורף תשע"ג 2013  מבנה שאלון 35805 השתנה. ויהיו בו שני פרקים:
פרק א'- יכלול שאלות מהנושאים: סדרות, טריגונומטריה במרחב, והבחירה תהיה של 1 מתוך 2.
פרק ב'- יכלול שאלות מהנושאים: בעיות גדילה ודעיכה, חדו"א של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, ולוגריתמיות, והבחירה תהיה של 2 מתוך 3. סה"כ יש לענות על 3 שאלות

שאלון 805 לא יכלול את נושא בעיות הקיצון

הערה נוספת: בתחתית הדף ישנו מאגר של תרגילי בגרות לפי נושאים עברו שאלון 805

שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2014  חינם   →זהו המבנה שיהיה החל מבגרות חורף 2013 ואילך

 


שנת 2013

 

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2013 מועד ב'  חינם   →זהו המבנה שיהיה החל מבגרות חורף 2013 ואילך

 

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2013 מועד א'  חינם   →זהו המבנה שיהיה החל מבגרות חורף 2013 ואילך

 

3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2013  חינם   →זהו המבנה שיהיה החל מבגרות חורף 2013 ואילך

 

שנת 2012

4. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2012 מועד ב'  חינם   →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↑

5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2012   חינם  →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↑

6. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2012  חינם  →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↑

 

קיץ 2011

7. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2011   חינם  →זהו מבנה ישן . ראו הערה חשובה על שינוי במבנה ↑

אחר:

8. שאלונים נוספים + שלושה מבחני דוגמה /שאלוני בגרות , שפרסם משרד החינוך  לתוכנית הניסוי 805 שהיתה עד קיץ 2011:→זהו מבנה ישן .

 

 מבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 805 קיץ 2010  חינם  שאלון הבגרות במתמטיקה 805 קיץ 2011 מועד ב'- דוגמה 1→זהו מבנה ישן . דוגמה 2 →זהו מבנה ישן . דוגמה 3→זהו מבנה ישן .
 →זהו מבנה ישן חינםחינםחינם