פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 802, שנים 2009-2018
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן הפתרונות המלאים שנת 2018

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2018 
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


להלן הפתרונות המלאים שנת 2017

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2017 מועד ב' 
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם
 
2. 
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2017 מועד א'
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
   

3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2017

                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
   

  

להלן הפתרונות המלאים שנת 2016

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2016 מועד ב'

 

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2016 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2016

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


להלן הפתרונות המלאים שנת 2015

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2015 מועד ב'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2015 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2015

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     להלן הפתרונות המלאים שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2014 מועד ג'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2014 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2014 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      


4. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2014
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      להלן הפתרונות המלאים שנת 2013

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2013 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2013 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2013
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      להלן הפתרונות המלאים שנת 2012

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2012 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2012 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2012
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     
להלן הפתרונות המלאים שנת 2011

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2011 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2011 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       

זוהי תוכנית ההיבחנות החל מקיץ 2011
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 802
לחץ כאן3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2011
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       
זהו מבנה שאלון ישן.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 802
החל מקיץ 2011
לחץ כאן


פתרון בגרויות מתכונת ישנה:

הערה חשובה
הבגרויות הנ"ל הן במבנה השאלון הישן. לפירוט והסבר על מבנה שאלון 802 החל מקיץ 2011 לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2010

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2010 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2010 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2010
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     להלן הפתרונות המלאים שנת 2009

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שא