פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2018 מועד ב'
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

פתרון הבגרות יפורסם כאן מיד לאחר סיום הבגרות קיץ 2018 מועד ב'


3 יחידות לימוד

1.  פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'    שאלון 1 מ- 3 יח"ל     (סמל השאלון 801 או 183 או 311)- טרם הועלה

2.  פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'   שאלון 2 מ- 3 יח"ל      (סמל השאלון 802 או 381 או 312)- טרם הועלה

3. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'    שאלון 3 מ- 3 יח"ל      (סמל השאלון 803 או 382 או 313)- טרם הועלה

  

4 יחידות לימוד

4. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'   שאלון 1 מ- 4 יח"ל       (סמל השאלון 804 או 481 או 314)- טרם הועלה

5. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'   שאלון 2 מ- 4 יח"ל       (סמל השאלון 805 או 482 או 315)- טרם הועלה

 

5 יחידות לימוד

6. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'   שאלון 1 מ- 5 יח"ל     (סמל השאלון 806 או 581 או  316)- טרם הועלה

7. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב'   שאלון 2 מ- 5  יח"ל     (סמל השאלון 807 או 582 או 317)- טרם הועלה

למידע חשוב על הבגרות במתמטיקה קיץ 2018 מועד ב': מועד, שעות, רישום, לימוד, פתרון וציונים- לחץ כאן

 

 עוד בגרויות 

לפתרון מלא של בגרויות 2005 עד 2017 לחץ כאן

 על סמלי השאלונים 

להסבר מפורט ומדויק על שיטת סימון השאלונים- לחץ כאן