פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2016 מועד ב'
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

פתרון הבגרות יפורסם כאן מיד לאחר סיום הבגרות קיץ 2016 מועד ב'

  

3 יחידות לימוד

1.  פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'    שאלון 1 מ- 3 יח"ל     (סמל השאלון 801 או 183 או 311)

2.  פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'   שאלון 2 מ- 3 יח"ל      (סמל השאלון 802 או 381 או 312) 

3. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'    שאלון 3 מ- 3 יח"ל      (סמל השאלון 803 או 382 או 313)

  

4 יחידות לימוד

4. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'   שאלון 1 מ- 4 יח"ל       (סמל השאלון 804 או 481 או 314)

5. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'   שאלון 2 מ- 4 יח"ל       (סמל השאלון 805 או 482 או 315)

 

5 יחידות לימוד

6. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'   שאלון 1 מ- 5 יח"ל     (סמל השאלון 806 או 581 או  316)

7. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2016 מועד ב'   שאלון 2 מ- 5  יח"ל     (סמל השאלון 807 או 582 או 317)

למידע חשוב על הבגרות במתמטיקה קיץ 2016 מועד ב': מועד, שעות, רישום, לימוד, פתרון וציונים- לחץ כאן

 

 עוד בגרויות 

לפתרון מלא של בגרויות 2005 עד 2016 לחץ כאן

 על סמלי השאלונים 

להסבר מפורט ומדויק על שיטת סימון השאלונים- לחץ כאן