פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2016 מועד ב' שאלון 806
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 6:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

  

להלן פתרון מלא שאלה 7:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 8:

 

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2016 מועד ב'
שימו לב מתחת לקובץ הזה מופיעים השאלון והפתרונות המלאים

 

 

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן השאלות

 
 

 

 
  

בהצלחה!!!