פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 804

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם


  
 

להלן הפתרונות בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

 
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 


  
 

להלן פתרון מלא שאלה 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 2, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 3, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

   
 

להלן פתרון מלא שאלה 4, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

   
 

להלן פתרון מלא שאלה 5, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

במבנה החדש של שאלון 804 החל מקיץ 2014 (כולל),
שאלה מספר 5 ↓ הנ"ל ↓ מבוטלת ומספר השאלות בבגרות ירד מ- 9 שאלות ל- 8 שאלות.
לפירוט נוסף על המבנה של שאלון 804 החל מקיץ 2014
לחצו כאן

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 6, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 7, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 8, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

במבנה החדש של שאלון 804 החל מקיץ 2014 (כולל), 
שאלה מספר 8 ↓ הנ"ל ↓ מבוטלת.
לפירוט נוסף על המבנה של שאלון 804 החל מקיץ 2014 לחצו כאן

  
 

  

לפתרון המלא

הבא

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 9, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

בהצלחה!!!