פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2019
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלוני הבחינה, פתרונות סופיים ופתרונות מלאים מפורטים יפורסמו לאחר מועד הבחינה


  

לפתרון מבחני בגרות קודמים

1. פתרון מלא של בגרויות במתמטיקה- לחץ כאן


  

לפתרון בגרות חורף 2019
1. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 1 של 3 יח"ל   (סמל שאלון 801 או 182  או 311)

2. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 2 של 3 יח"ל   (סמל שאלון 802 או  381  או 312 )

3. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 3 של 3 יח"ל  (סמל שאלון 803 או  382 או 313)

4. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 1 של 4 יח"ל   (סמל שאלון 804 או 481 או 314)

5. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 2 של 4 יח"ל   (סמל שאלון 805 או 482 או 315)

6. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 1 של 5 יח"ל   (סמל שאלון 806 או 581 או 316)

7. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2019  שאלון 2 של 5 יח"ל   (סמל שאלון 807 או 582  או 317)


  

למידע חשוב על בגרות חורף 2019

למידע חשוב על הבגרות במתמטיקה חורף קיץ 2019: מועד, שעות, רישום, לימוד, פתרון וציונים- לחץ כאן