פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2017
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלוני הבחינה, פתרונות סופיים ופתרונות מלאים מפורטים


  

לפתרון מבחני בגרות קודמים

1. פתרון מלא של בגרויות במתמטיקה- לחץ כאן


  

לפתרון בגרות חורף 2017

1. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 1 של 3 יח"ל   (סמל שאלון 801 או 182  או 311)

2. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 2 של 3 יח"ל   (סמל שאלון 802 או  381  או 312 )

3. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 3 של 3 יח"ל  (סמל שאלון 803 או  382 או 313)

4. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 1 של 4 יח"ל   (סמל שאלון 804 או 481 או 314)

5. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 2 של 4 יח"ל   (סמל שאלון 805 או 482 או 315)

6. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 1 של 5 יח"ל   (סמל שאלון 806 או 581 או 316)

7. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017  שאלון 2 של 5 יח"ל   (סמל שאלון 807 או 582  או 317)


  

למידע חשוב על בגרות חורף 2017

למידע חשוב על הבגרות במתמטיקה חורף קיץ 2017: מועד, שעות, רישום, לימוד, פתרון וציונים- לחץ כאן


  

 טבלת פירוט של מספרי השאלונים לפי רמת לימוד ולפי סוג נבחן

 

סמלי שאלונים
לתיכוניסטים
על פי תכנית הרפורמה 

 

סמלי שאלונים
לבוגרי תיכון   

 

  סמלי שאלונים
לאקסטרנים

 

  סמלי שאלונים
לנבחנים אקסטרנים
   על פי תכנית הרפורמה

  3 יחידות

 

 

 

 

 

 

 

 

3 יח"ל, שאלון ראשון

 

 182

 

801

 

 311

 

 182

 3 יח"ל, שאלון שני

 

 381

 

 802

 

 312

 

 381

3 יח"ל, שאלון שלישי

 

 382

 

 803

 

 313

 

 382

4 יחידות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 יחו"ל, שאלון ראשון

 

 481

 

 804

 

 314

 

 481

 4 יח"ל, שאלון שני

 

 482

 

 805

 

 315

 

 482

5 יחידות

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 יח"ל, שאלון ראשון

 

 581

 

 806

 

 316

 

 581

 5 יח"ל, שאלון שני

 

 582

 

 807

 

 317

 

 582