פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2017 שאלון 807
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 807 חורף 2017:
שימו לב מתחת לקובץ הזה מופיעים השאלון והפתרונות המלאים

לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את הפתרונות הסופיים בקובץ PDF במסך מלא:

 

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

 

להלן השאלות
לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את השאלות בקובץ PDF במסך מלא:

 

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 1:
לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את פתרון מלא שאלה 1 בקובץ PDF במסך מלא:

 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:
לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את פתרון מלא שאלה 2 בקובץ PDF במסך מלא:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:
לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את פתרון מלא שאלה 3 בקובץ PDF במסך מלא:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4:
לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את פתרון מלא שאלה 4 בקובץ PDF במסך מלא:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:
לחצו על תמונת ה-PDF על מנת לראות את פתרון מלא שאלה 5 בקובץ PDF במסך מלא:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

 
 

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

  

בהצלחה!!!