פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2017 שאלון 805
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1:

שימו לב מתחת לקובץ הזה מופיעים הפתרונות המלאים הנוספים, השאלון והפתרונות המלאים

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 805 חורף 2017:

לקבצים הבאים הבאים

לחצו על החץ

וגלגלו מטה את העכבר

להלן השאלות

 

 
  
  

בהצלחה!!!