פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 806

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

 

 להלן פתרון מלא שאלה 1:

  
 

  

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 2:

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 3:

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 4:

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 5:
↓ שאלה 5 הנ"ל ↓ ירדה מתוכנית הלימודים.
אין צורך ללמוד אותה. למידע נוסף על מבנה שאלון 806 
לחץ כאן

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 6:

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 7:

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 8:

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא שאלה 9:

  
 

  

לקבצים הבאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן השאלון:

  
 

  

לקבצים הבאים

גלגלו מטה את העכבר 

 להלן פתרון של הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2014:

  
   
 

  

לקבצים הבאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

 להלן פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2014:

 

 

   
 

 


  

בהצלחה!!!