פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013

שאלונים 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

פתרון חורף 2013