פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 806

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

 

להלן פתרון מלא שאלה 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 2, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

↓ שאלה 2 הנ"ל ↓ (אינדוקציה) ירדה מתוכנית הלימודים.
אין צורך ללמוד אותה. למידע נוסף על מבנה שאלון 806
לחץ כאן

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 3, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

   
 

להלן פתרון מלא שאלה 4, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

   
 

להלן פתרון מלא שאלה 5, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

↓ שאלה 5 הנ"ל ↓ ירדה מתוכנית הלימודים.
אין צורך ללמוד אותה. למידע נוסף על מבנה שאלון 806 
לחץ כאן

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 6, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 7, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

הבאים 

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 8, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרון המלא

הבא

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן פתרון מלא שאלה 9, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

  
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

   
 

  

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר 

 

להלן הפתרונות בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: