לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
 

בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 005  

(נתיב 1: מלומדשאלון 005 ← פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2011  )

(נתיב 2:  מלומדפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ← פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2011 )

שימו לב לדוגמאות למבנים שונים של בגרויות 005

 

פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2012 שאלון 005

1.  פתרון בגרות במתמטיקה, חורף 2012

                 השאלון
          שאלה 1     שאלה 2     שאלה 3     שאלה 4     שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם

2.  פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2012 מועד א'

                 השאלון
          שאלה 1     שאלה 2     שאלה 3     שאלה 4     שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם


2. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2012 מועד ב'

                 השאלון
           שאלה 1      שאלה 2      שאלה 3      שאלה 4      שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם

בהצלחה!!!