תרגול: סדרה מעורבת
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
   דף נוסחאות סדרה הנדסית אינסופית
 החוברת מכילה הסברים מפורטים
והדרכה ללימוד עצמי של הנושא בשיטה
של צעד אחר צעד מרמת הבסיס עד רמת הבגרות
 
   
     
    

להלן הפתרונות המלאים  

הקדמה
                  הסבר                     
 סדרה מעורבת
      
        

 

שאלות של בניית משוואות עם סדרה מעורבת בהן נחליף את הנתון באיבר הכללי ובכלל של שלושה איברים עוקבים

                  הסבר    שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא           
 בניית משוואות חורף 1998 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 1977    
       חינם לחברים    
           

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                  שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא 
 חורף 1988  קיץ 2002 מועד ב' 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
    

שאלות של בניית משוואות עם סדרה מעורבת בהן נבנה 3-4 משוואות בהסתמך על הנתונים ונפתור אותן

                       שאלה 6 ופתרון מלא     שאלה 7 ופתרון מלא     שאלה 8 ופתרון מלא       
   חורף 2002 קיץ 1976  חורף 1973   
   לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
            

שאלות של בניית משוואות עם שתי סדרות נפרדות - בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים

                  שאלה 9 ופתרון מלא    שאלה 10 ופתרון מלא     שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא       
 חורף 1968 חורף 1976 חורף 1979  קיץ 1980   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
            

שאלות מבגרויות אחרונות

                  שאלה 13 ופתרון מלא    שאלה 14 ופתרון מלא     שאלה 15 ופתרון מלא     שאלה 16 ופתרון מלא     שאלה 17 ופתרון מלא 
 קיץ 2012 חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב'  קיץ 2011 מועד ב' חורף 2014 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
           

                  שאלה 18 ופתרון מלא                    
 קיץ 2015 מועד ב'      
 לרכישת הקורס המלא     
        

  

סוף התרגול. בהצלחה!!!

 

מידע על התרגול הנוכחי "סדרה הנדסית מעורבת" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

התרגול כולל:
סדרה הנדסית וסדרה חשבונית
סדרה מעורבת