לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

 הנתיב לדף הנוכחי:  שאלון 004   >>  נושא 4: נגזרות

תלמיד 804 הינך נמצא ב-     תלמיד 004, הינך נמצא ב-  

נושא 7: נגזרות חקירה

                   

שאלון 004

נושא 4: נגזרות חקירה 

להלן תפריט התרגולים עבור תלמידי שאלון 004:

תרגול 4.1: חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש

תרגול 4.2: חקירת פונקציה מעריכית ולוגרתמית

תרגול 4.3: בעיות קיצון

 

 

להלן תפריט התרגולים עבור תלמידי שאלון 804:

תרגול : חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש