לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 
  
    

להלן הפתרונות המלאים 

 


1.  

 
                         שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא    שאלה 4 ופתרון מלא        
   קיץ 2000 קיץ 2000  
      
        

                        שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא    שאלה 7 ופתרון מלא
 חורף 2007 קיץ 2007 מועד ב' מיוחד קיץ 2008 מועד ב'
   
    

 

2.         2.1.   

                        שאלה 8 ופתרון מלא     שאלה 9 ופתרון מלא
   קיץ 1985
  
   

 

       2.2.  
                         שאלה 10 ופתרון מלא    שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא    שאלה 13 ופתרון מלא    שאלה 14 ופתרון מלא    שאלה 15 ופתרון מלא
 חורף 2003 (עם שינוי) קיץ 1997 קיץ 1996 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2000 קיץ 1998
      
        

                        שאלה 16 ופתרון מלא    שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא
 חורף 2007 קיץ 2007 מועד ב' מיוחד קיץ 2008 מועד ב'
   
    

 

       2.3.  
                        שאלה 19 ופתרון מלא    שאלה 20 ופתרון מלא     שאלה 21 ופתרון מלא    שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא    שאלה 24 ופתרון מלא
 חורף 2001 חורף 1986 חורף 1974 קיץ 1999 חורף 2006 קיץ 1974
     חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
        

                        שאלה 25 ופתרון מלא 
 קיץ 1977 
 חינם לחברים 
  

 

 

3. 
       3.1. 
                        שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא     שאלה 28 ופתרון מלא    שאלה 29 ופתרון מלא    שאלה 30 ופתרון מלא    
         קיץ 1993 סעיף בודד 
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים  
        

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                        שאלה 31 ופתרון מלא     שאלה 32 ופתרון מלא     שאלה 33 ופתרון מלא    שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא
 חורף 1999      קיץ 2000 קיץ 2000
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

 

       3.2. 
                        שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא     שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא    שאלה 41 ופתרון מלא
 חורף 1993 קיץ 2001 מועד ב' חורף 1998 חורף 2000 חורף 2002 קיץ 1995
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        שאלה 42 ופתרון מלא    שאלה 43 ופתרון מלא     שאלה 44 ופתרון מלא    שאלה 45 ופתרון מלא    שאלה 46 ופתרון מלא    שאלה 47 ופתרון מלא
 חורף 1997 קיץ 2005 מועד ב' חורף 1992 קיץ 2008 מועד א' קיץ 2009 מועד א' קיץ 1994
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        שאלה 48 ופתרון מלא    שאלה 49 ופתרון מלא    שאלה 50 ופתרון מלא     שאלה 51 ופתרון מלא 
 חורף 2002 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 1994 חורף 2002
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

 

       3.3. 
                        שאלה 52 ופתרון מלא    שאלה 53 ופתרון מלא    שאלה 54 ופתרון מלא    שאלה 55 ופתרון מלא
 חורף 1999 קיץ 2006 מועד א' קיץ 2006 מועד א' חורף 2009
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

 

 

4. 
                        שאלה 56 ופתרון מלא    שאלה 57 ופתרון מלא    שאלה 58 ופתרון מלא    שאלה 59 ופתרון מלא    שאלה 60 ופתרון מלא    שאלה 61 ופתרון מלא
 חורף 1988 סעיף בודד קיץ 1994 סעיף בודד חורף 1996 סעיף בודד קיץ 1999 חורף 1991 חורף 1995
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        שאלה 62 ופתרון מלא    שאלה 63 ופתרון מלא    שאלה 64 ופתרון מלא    שאלה 65 ופתרון מלא    שאלה 66 ופתרון מלא    שאלה 67 ופתרון מלא
 קיץ 1983 קיץ 1989 קיץ 1987 סעיף בודד קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
קיץ 1992 סעיף בודד
 חורף 1988 סעיף בודד חורף 1999 סעיף בודד
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        שאלה 68 ופתרון מלא    שאלה 69 ופתרון מלא    שאלה 70 ופתרון מלא    שאלה 71 ופתרון מלא    שאלה 72 ופתרון מלא
 קיץ 1994 קיץ 1995 חורף 1990 קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2006
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

 

5. 
                        שאלה 73 ופתרון מלא    שאלה 74 ופתרון מלא    שאלה 75 ופתרון מלא    שאלה 76 ופתרון מלא    שאלה 77 ופתרון מלא    שאלה 78 ופתרון מלא
 קיץ 2005 חורף 2006 חורף 2010 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        


                        שאלה 79 ופתרון מלא    שאלה 80 ופתרון מלא    שאלה 81 ופתרון מלא    שאלה 82 ופתרון מלא    שאלה 83 ופתרון מלא    שאלה 84 ופתרון מלא
 קיץ 2011 קיץ 2011 חורף 2012 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        


                        שאלה 85 ופתרון מלא    שאלה 86 ופתרון מלא    שאלה 87 ופתרון מלא    שאלה 88 ופתרון מלא    שאלה 89 ופתרון מלא
 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 חורף 2013
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       


                        שאלה 90 ופתרון מלא    שאלה 91 ופתרון מלא    שאלה 92 ופתרון מלא     שאלה 93 ופתרון מלא    שאלה 94 ופתרון מלא  שאלה 95 ופתרון מלא 
 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קיץ 2013 מועד ב' קיץ 2013   קיץ 2013
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
         

                        שאלה 96 ופתרון מלא    שאלה 97 ופתרון מלא    שאלה 98 ופתרון מלא     שאלה 99 ופתרון מלא    שאלה 100 ופתרון מלא  שאלה 101 ופתרון מלא 
 קיץ 2009 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב'  חורף 2011
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
         


                        שאלה 102 ופתרון מלא    שאלה 103 ופתרון מלא    שאלה 104 ופתרון מלא     שאלה 105 ופתרון מלא    שאלה 106 ופתרון מלא    שאלה 107 ופתרון מלא
 חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' חורף 2015
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        


                        שאלה 108 ופתרון מלא    שאלה 109 ופתרון מלא    שאלה 110 ופתרון מלא     שאלה 111 ופתרון מלא    שאלה 112 ופתרון מלא    שאלה 113 ופתרון מלא
 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2015 מועד ב' חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        


                        שאלה 114 ופתרון מלא
 קיץ 2016 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא
 


                         

מה התרגול כולל?  להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו
  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות בנושא של חקירת פונקציה פולינום, חקירת פונקציה מנה המכונה גם חקירת פונקציה רציונלית, , חקירת פונקציה שורש המכונה גם חקירת פונקציה אי רציונלית. חקירת פונקציות מלאה..
  • בנוסף התרגול כולל טבלת נגזרות,חוקי נגזרות, נגזרת של פולינום, נגזרת של מנה, נגזרת של מכפלה, נגזרת של שורש לרבות תרגילים עם חישוב נגזרות.
  • בנוסף התרגול כולל  תרגילים של מציאת משוואת משיק, לכל התרגילים פתרונות מלאים ומודרכים.


האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע התרגול בנוי משני חלקים? מאחר והתרגול ארוך , אנו ממליצים לתרגל אותו  בשני חלקים. (מומלץ בשלב א' ללמוד השיעור בוידאו חלק א' ולאחר מכן , לפתור את חלק א' בתרגול,

ובשלב שני ללמוד את חלק ב' בוידאו, ולאחר מכן , לפתור את חלק ב' מהתרגול) מומלץ להקצות לשיעור התואם  לרבות התרגול הנ"ל  שבוע שלם של לימוד אינטנסיבי


מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!