נושאים 4 יחידות ישן
רמת בגרות 4 יחידות
קורס במתמטיקה אונליין לפי נושאים

בחזרה לדף הבית אתר מלומד       

 

↓  כדי להתחיל ללמוד לפי נושאים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים 

 
הקורס כולל 120 שעות של וידאו:
שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר
   +    הקורס כולל מעל  1100 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ברמת 4-5 יח"ל
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה
המכיל סיכומים, נוסחאות ומעל 1100 שאלות בגרות 4-5 יח"ל עם פתרונות מלאים


 

↓  כדי להתחיל ללמוד לפי נושאים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים   

 נושא 1: אלגברה בסיסית, משוואות , אי שוויונים

1.1

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

    

1.1

 

נושא זה בסיסי,
ולכן אין צורך בתרגול נוסף מעבר לשיעור הנלווה

       

1.2

שיעור בוידאו: משוואות 
(5 שעות ו- 20 דקות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.2

 תרגול: משוואות
(70 שאלות עם פתרונות מלאים) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

1.3

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.3

תרגול: אי שוויונים
(30 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       
       

 נושא 2: חקירת משוואה ממעלה ראשונה, חקירת משוואה ריבועית

2.1

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(3 שעות ו- 20 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

2.1

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(16 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

2.2

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(6 שעות ו- 40 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

2.2

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(54 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

  נושא 3: משוואות ואי שוויונים מסוג: טריגונומטריים, מעריכיים ולוגריתמים

 3.1שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(3 שעות ו- 40 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  3.1תרגול: משוואות טריגונומטריות
(64 שאלות רמת 4-5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       
 3.2

שיעור בוידאו: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(4 שעות ו- 31 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

  3.2

תרגול: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(28 שאלות בגרות/מתכונת  עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       
 3.3 שיעור בוידאו: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(9 שעות ו- 45 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  3.3

תרגול: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(78 שאלות בגרות/מתכונת  עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 4: נגזרות- חקירת פונקציות פולינום, מנה, שורש,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות

4.1 

שיעור חזרה בוידאו: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
(12 שעות)
חזרה מתוך 804
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

4.1 

תרגול חזרה: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
(95 שאלות בגרות/מתכונת  עם פתרונות מלאים)
חזרה מתוך 804

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

4.2

שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(6 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

4.2

תרגול: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(33 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

4.3

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה מעריכיות ולוגריתמיות
(9.5 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

4.3

תרגול: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(57 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 5: אינטגרלים- חישובי שטחים פונקציות פולינום, מנה, שורש,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות

5.1

שיעור חזרה בוידאו: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(9 שעות)
חזרה מתוך 804
-התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

5.1

תרגול חזרה: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(53 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ועוד)
חזרה מתוך 804

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

5.2

שיעור בוידאו: חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם   
 

5.2

תרגול: חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות
(53 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

5.3

שיעור ותרגול: חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(49 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ועוד)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

5.4

שיעור ותרגול: נגזרות ואינטגרלים של
פונקצית שורש
ושל פונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       

 נושא 6: הסתברות

6.1

 

שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ
(3 שעות ו- 10 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

6.1

  תרגול: הסתברות דיאגרמת עץ
(27 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

6.2

 שיעור בוידאו: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(47 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.2

 

תרגול: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(5 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       

6.3

 שיעור בוידאו: הסתברות נוסחת ברנולי
(2 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.3

 תרגול: הסתברות נוסחת ברנולי
(16 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

6.4

 שיעור בוידאו: הסתברות טבלה דו ממדית
(3 שעות - 48 שניות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.4

 תרגול: הסתברות טבלה דו ממדית
(19 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

6.5

 שיעור בוידאו: הסתברות שאלות משולבות
(3 שעות ו- 8 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.5

 תרגול: הסתברות שאלות משולבות
(28 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

 נושא 7: גיאומטריה- חפיפת משולשים, תכונות משולשים ומרובעים, המעגל, דמיון ופרופורציה

7.1

 

שיעור בוידאו: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
(10 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

7.1

 תרגול: גיאומטריה חפיפת משולשים ומרובעים
(55 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

7.2

שיעור בוידאו: גיאומטריה המעגל
(3 שעות ו- 39 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 7.2 

תרגול: גיאומטריה המעגל
(56 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

7.3

שיעור בוידאו: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(6 שעות ו- 23 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

7.3

תרגול: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(77 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 8: גיאומטריה אנליטית

8.1

 

שיעור ותרגול: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות
 כולל 45 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

8.2

שיעור ותרגול: גיאומטריה אנליטית המעגל
ומקומות גיאומטריים
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות
כולל 68 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 9: סדרות

9.1

 שיעור ותרגול בספר: סדרה חשבונית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
59
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

9.2

שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
34
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

9.3

 שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית אינסופית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
15
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

9.4

 שיעור ותרגול בספר: סדרה מעורבת
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
13
שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

9.5

 שיעור ותרגול בספר: כלל נסיגה וסדרה כללית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
43
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
  

       

נושא 10: טריגונומטריה במישור

10.1 

שיעור בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור
(מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם  

 

10.1 

 

תרגול: טריגונומטריה במישור
(64 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 11: טריגונומטריה במרחב...................................................................................................................

11.1 

שיעור בספר: טריגונומטריה במרחב
(לימוד קל מרמת בסיס עד רמת 4 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

 

11.2

תרגול : טריגונומטריה במרחב
(53 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
    

נושא 12: נגזרות- בעיות קיצון, בעיות גידול ודעיכה

12.1 

 שיעור ותרגול: בעיות קיצון 
(80 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

12.1 

שיעור ותרגול בספר: בעיות גידול ודעיכה
(34 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

     

נושא 13: בעיות מילוליות

13.1 

שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

13.1 

תרגול: בעיות תנועה
(41 שאלות בעיקר בגרות 4 יח'
שנים 1968-2012. עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

13.2

שיעור בספר דיגיטלי: בעיות קנייה ומכירה
(
מרמת הבסיס עד רמת 4 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

13.2

תרגול: בעיות קנייה ומכירה
(47 שאלות בגרות 4 יח', עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

13.3

שיעור ותרגול: בעיות גאומטריות במישור 
(42 שאלות בגרות 4 יח', עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד רמת 4 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

13.3

שיעור ותרגול: בעיות גאומטריות במרחב
(21 שאלות בגרות 4 יח', עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד רמת 4 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם