נושאים 5 יחידות
רמת בגרות 4-5 יחידות
קורס במתמטיקה אונליין לפי נושאים

בחזרה לדף הבית אתר מלומד       

 

↓  כדי להתחיל ללמוד לפי נושאים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים 

 
הקורס כולל 120 שעות של וידאו:
שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר
   +    הקורס כולל מעל  1100 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ברמת 4-5 יח"ל
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה
המכיל סיכומים, נוסחאות ומעל 1100 שאלות בגרות 4-5 יח"ל עם פתרונות מלאים


 

↓  כדי להתחיל ללמוד לפי נושאים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים   

 נושא 1: אלגברה בסיסית, משוואות , אי שוויונים

1.1

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח') 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

    

1.1

תרגול: חזרה על אלגברה
(24 שאלות בסיסיות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

1.2

שיעור בוידאו: משוואות 
(6 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח') 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.2

 תרגול: משוואות
(72 שאלות עם פתרונות מלאים) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

1.3

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.3

תרגול: אי שוויונים
(31 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       
       

 נושא 2: חקירת משוואה ממעלה ראשונה, חקירת משוואה ריבועית

2.1

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(3 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

2.1

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

2.2

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(6 שעות ו- 40 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

2.2

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(57 שאלות בגרות 4-5 יח' עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

  נושא 3: משוואות ואי שוויונים מסוג: טריגונומטריים, מעריכיים ולוגריתמים

 

2.2

שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(3 שעות ו- 40 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  תרגול: משוואות טריגונומטריות
(87 שאלות מרמת הבסיס עד
שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       
 

שיעור בוידאו: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(4 שעות ו- 31 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

  תרגול: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(31 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       
 שיעור בוידאו: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(9 שעות ו- 45 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  

תרגול: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(97 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

 נושא 4: הסתברות

4.1

שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ
(3 שעות ו- 10 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

4.1

תרגול: הסתברות דיאגרמת עץ
(29 שאלות בגרות ,ברובן 5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

4.2

שיעור בוידאו: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
47 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

4.2

תרגול: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(5 שאלות בגרות 4-5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       

4.3

שיעור בוידאו: הסתברות נוסחת ברנולי
(2 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

4.3

תרגול: הסתברות נוסחת ברנולי
(16 שאלות בגרות, 4-5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

4.4

שיעור בוידאו: הסתברות טבלה דו ממדית
(3 שעות - 48 שניות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

4.4

תרגול: הסתברות טבלה דו ממדית
(19 שאלות בגרות, ברובן 5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

4.5

שיעור בוידאו: הסתברות שאלות משולבות
(3 שעות ו- 8 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

4.5

תרגול: הסתברות שאלות משולבות
(25 שאלות בגרות, ברובן 5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

 נושא 5: גיאומטריה- חפיפת משולשים, תכונות משולשים ומרובעים, המעגל, דמיון ופרופורציה

5.1

שיעור בוידאו: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
(10 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

5.1

תרגול: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
(55 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח',עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

5.2

שיעור בוידאו: גיאומטריה המעגל
(3 שעות ו- 39 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

5.2

תרגול: גיאומטריה המעגל
(58 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

5.1

שיעור בוידאו: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(6 שעות ו- 23 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

5.3

תרגול: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(75 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 6: נגזרות- חקירת פונקציות פולינום, מנה, שורש,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות

6.1 

שיעור בוידאו: חקירת פולינום, מנה, שורש וערך מוחלט
(12 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.1 

תרגול מבגרויות: חקירת פולינום, מנה, שורש וערך מוחלט
(117שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 2012-1970
 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

6.2

שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(6 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.2

תרגול מבגרויות: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(51 שאלות בגרות: 25 מבגרות 5 יח', 26 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970,  לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

6.3

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(9.5 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

6.3

תרגול: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(83 שאלות בגרות: 43 מבגרות 5 יח', 40 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970,  לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 7: אינטגרלים- חישובי שטחים פונקציות פולינום, מנה, שורש,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות

7.1

שיעור בוידאו: חישוב שטחים פולינום ונפחים
פולינום, מנה, שורש ומכפלה
(9 שעות.מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

7.1

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות פולינום מנה שורש ומכפלה
(100 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1980-2012
 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

7.2

שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

7.2

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות
(51 שאלות בגרות 4-5 יח' שנים 1970-2012
 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

7.3

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגריתמית

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד לרמת 5 יחידות.
79 שאלות בעיקר 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

7.4

שיעור ותרגול: נגזרות ואינטגרלים של פונקצית שורש
ושל פונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       

נושא 8: גיאומטריה אנליטית

8.1

 תרגול ושיעור בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
91 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

8.2

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית המעגל
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
88 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

8.3

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית פרבולה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
41 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

8.4 

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית אליפסה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
29 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

8.5

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית מקומות גיאומטריים
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
30 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
    
       
       

נושא 9: סדרות

9.1

שיעור ותרגול בספר: סדרה חשבונית
(57 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

9.2

שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית
(34 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח',עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

9.3

שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית אינסופית
(16 שאלות בגרות 4 יח'/5 יח', עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

9.4

שיעורו תרגול בספר: סדרה מעורבת
(13 שאלות בגרות 4 יח'/5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

9.5

 שיעור ותרגול בספר: כלל נסיגה וסדרה כללית
(51 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח',עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
  
טרם הועלה הנושא סדרת הפרשים וסדרת
 סימנים מתחלפים
  
       

נושא 10: אינדוקציה

10.1 

שיעור בספר דיגיטלי: אינדוקציה הוכחת שוויון
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

 

10.1 

תרגול: אינדוקציה הוכחת שוויון 
(29 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       

10.2 

שיעור בספר דיגיטלי: אינדוקציה הוכחת אי שוויון
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

 

10.2 

תרגול: אינדוקציה הוכחת אי שוויון
(26 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

10.3 

שיעור: אינדוקציה תכונות התחלקות
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

 

10.3 

תרגול: אינדוקציה תכונות התחלקות
(17 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

10.4 

שיעור: אינדוקציה סדרות וכלל נסיגה
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

 

10.4 

תרגול: אינדוקציה כלל נסיגה וסדרות
(24 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       
       

נושא 11: טריגונומטריה במישור

11.1 

שיעור בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם  

 

11.1 

 

תרגול: טריגונומטריה במישור
(90 שאלות בגרות כולל 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1982-2013)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

       

נושא 12: נגזרות- בעיות קיצון ובעיות גידול ודעיכה

12.1 

שיעור תרגול בספר: בעיות קיצון 
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות
פתרון 107 שאלות בגרות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

12.1

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות קיצון עם פונקציות לוגרתמיות 
(10 שאלות בגרות 5/4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

12.2

שיעןר ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות גידול ודעיכה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
33 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם 

    
       

נושא 13: בעיות מילוליות

13.1

שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

13.1

תרגול: בעיות תנועה
(7 שאלות רמת בסיס, 20 שאלות בגרות 5 יח"ל,
35 שאלות בגרות 4 יח"ל
שנים 1967-2012. עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

13.2

שיעור ותרגול: בעיות הספק
(לימוד מרמת הביס עד רמת הבגרות 5 יח"ל
 פתרון 15 שאלות בגרות בעיקר 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  
   
       
       

נושא 14: וקטורים

14.1 

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים הצגות ומצבים הדדיים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

14.1 

תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים הצגות ומצבים הדדיים
(13 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       
 14.2

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים מרחקים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

  14.2תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים מרחקים
(17 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       
 14.3 שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים זוויות, שטחים ונפחים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  14.3תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים זוויות, שטחים ונפחים
(22 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       
14.4שיעור בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 14.4
שיעור בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
41 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 15: מספרים מרוכבים......................................................................................................................

15.1

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

          

15.1

 תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

15.2

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

15.2

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

15.3

 שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

15.3

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

15.4

שיעור בספר דיגיטלי:
מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

15.4

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

 נושא 16: טריגונומטריה במרחב...................................................................................................................

16.1

שיעור בספר: טריגונומטריה במרחב
(לימוד קל מרמת בסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

16.2

תרגול : טריגונומטריה במרחב
(95 שאלות בגרות 4/5 יח"ל  עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

 נ