מרבג קיץ 2016
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן נוהלי ההרשמה באיחור לבגרות במתמטיקה קיץ 2016

 

 

הרשמה מאוחרת - מרכז בחינה גמיש (מרב"ג) לנבחני משנה בוגרים
 

                                                                                                  כ"ד בניסן תשע"ו

                                                                                                   2   במאי  2016

 לכבוד מנהלי בתי הספר העל-יסודיים 

מועד קיץ תשע"ו (2016)   לנבחני משנה בוגרים.

 

אנא ידעו את הנבחנים בוגרי בית הספר המבקשים להירשם בתקופה זו על נהלים אלה.

   הנחיות הרשמה במרב"ג - מרכז בחינה גמיש  -

 

   טופס - הרשמה לבחינות משנה (9587)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


להלן נוהלי ההרשמה (לפירוט המלא ראו קבצי פידאפ מעל):

נוהלי הרשמה מרבג 2016
להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג לרבות מספרי טלפונים וכתובות:

רשימת מרכזי הרישום למרבג