לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

            חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
    דף נוסחאות
 חינם חינם
  


 

להלן הפתרונות המלאים


1. 

            שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא     שאלה 4 ופתרון מלא             
 
חורף 1996
קיץ 1991
חורף 1993
קיץ 2002
     חינם לחברים   
        
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

            שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא    שאלה 7 ופתרון מלא
 
חורף 1999
חורף 1999
קיץ 1980
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

            שאלה 8 ופתרון מלא    שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא    שאלה 11 ופתרון מלא    שאלה 12 ופתרון מלא    שאלה 13 ופתרון מלא     שאלה 14 ופתרון מלא
 קיץ 1987 חורף 1998 קיץ 1988 קיץ 1985 חורף 1995 קיץ 1983 קיץ 1997
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       2. 
            שאלה 15 ופתרון מלא          
 חורף 2000          
 לרכישת הקורס המלא          
           


3. 

            שאלה 16 ופתרון מלא            
 קיץ 2009         
 לרכישת הקורס המלא         
          סוף התרגול. בהצלחה!!!

מה התרגול כולל?

התרגול מבוסס על תרגילים מבגרויות ומכיל פתרונות מלאים ומודרכים

התרגול כולל: מספרים מרוכב שאלות בגרות עם סדרות , מספר מרוכב עם סרה הנדסית, מספר מרוכב עם סדרה חשבונית

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!