מועד ושעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2019 ב'
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם


 בגרות קיץ 2019 מועד ב' במתמטיקה תתקיים ביום ה' 11.07.19

להלן שעות מבחן הבגרות במתמטיקה

שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2019 מועד ב