לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

 

 

מבנה שאלון 481 (804) החדש החל מבגרות קיץ 2014 כולל:

 

  

  

 

מבנה שאלון 804 הישן (לפני קיץ 2014) עם הערות לגבי מה שירד החל מקיץ 2014:

 

  

 

מידע נוסף על השינויים במבנה הבגרות של 4 יחידות (החל מקיץ 2014):

 

 תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

 הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

 הבהרות - בעקבות שאלות שהתקבלו