לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

3 יח"ל

 תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 דוגמאות לסעיפי מדרגה באחזור מידע בשאלוני 3 יח"ל

 נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 נוסחאון בערבית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

 

4 יח"ל

 תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 נוסחאון בערבית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

5 יח"ל

 תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 נוסחאון בערבית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

 

 

 הבהרות - בעקבות שאלות שהתקבלו