לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

 בחזרה לבגרות במתמטיקה 5 יחידות בחזרה לשאלון 806 

 

 

מבנה שאלון 581 (806) החדש החל מבגרות קיץ 2014 כולל:

 

  
מבנה שאלון 581 (806) הבגרות במתמטיקה החדש החל מקיץ 2014 - מלומד

  

 

מבנה שאלון 806 הישן (לפני קיץ 2014) עם הערות לגבי מה שירד החל מקיץ 2014:

 

  

  

 

מידע נוסף על השינויים במבנה הבגרות של 5 יחידות (החל מקיץ 2014):

 

 תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א
 הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה 

 הבהרות - בעקבות שאלות שהתקבלו