הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית  >>  מתמטיקה  >>  בגרות במתמטיקה  >>  פתרון בגרויות במתמטיקה >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007
נתיב נוסף: מלומד דף הבית  >>  מתמטיקה  >>  בגרות במתמטיקה >> שאלון 007  >>   מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007

שאלון 007

מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007

שימו לב, בתחתית הדף יש מאגר אדיר של כל תרגילי הבגרות במתמטיקה הקשורות לוקטורים משנות ה- 80 עד 2010.

לכל השאלות יש פתרונות מלאים ומודרכים.

כל נושא הוקטורים מועבר בספר אינטרנטי מרמת הבסיס עד רמת שאלות הבגרות.כך שניתן ללמוד את הוקטורים דרך האינטרנט לבד.

תלמידים שלמדו בשיטות אלו מעידים שמלא לדעת כלום, תוך זמן קצר הפכו להיות אלופים בוקטורים ומובילים בכיתה.

היכנסו ותנסו.. מומלץ מאוד

 

לבגרות קיץ 2013, קיץ 2013 מועד ב' וחורף 2014 - ראו בדף הבגרויות החדש - לחצו כאן

חורף 2013               
  שאלון חורף 2013 

 פתרון חורף 2013
 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2  פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5     
   ראו שאלה 24 ראו פתרון מלא
משרד החינוך
  ראו שאלה 35  ראו פתרון מלא
משרד החינוך
     
            
                   
קיץ 2012 מועד ב'               
 שאלון קיץ 2012 מועד ב'  פתרון קיץ 2012 מועד ב' פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5     
    ראו שאלה  ראו שאלה  ראו שאלה 36 סעיף ב' טרם הועלה ראו שאלה 79     
                   
                  
קיץ 2012               
                  
 שאלון קיץ 2012 פתרון קיץ 2012 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5     
     ראו שאלה  ראו שאלה 17 ראו שאלה 14
סעיף ב' טרם הועלה
  ראו שאלה 8     
                   
                   
חורף 2012               
                   
  שאלון חורף 2012
 
 פתרון חורף 2012 פתרון מלא שאלה 1
 פתרון מלא שאלה 2
 פתרון מלא שאלה 3
 פתרון מלא שאלה 4
 פתרון מלא שאלה 5ב'
     
    ראו שאלה 25  ראו שאלה 39  ראו שאלה 13 ראו שאלה 77
סעיף ב' טרם הועלה
 ראו שאלה 9
סעיף א' טרם הועלה
     
                   
                   
קיץ 2011               
                
 שאלון קיץ 2011 פתרון קיץ 2011 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5     
   ראו שאלה 52 ראו שאלה 39 ראו שאלה 17 ראו שאלה 17 ראו שאלה 74     
                   
                   
קיץ 2011 מועד ב'               
                
 שאלון קיץ 2011
מועד ב'
  פתרון קיץ 2011
מועד ב'
   פתרון מלא שאלה 1   פתרון מלא שאלה 2    פתרון מלא שאלה 3     פתרון מלא שאלה 4    פתרון מלא שאלה 5      
   ראו שאלה 28 ראו שאלה 38 ראו שאלה 22 ראו שאלה 18 ראו שאלה 70     
                   
                   
חורף 2011               
                
  שאלון חורף 2011 פתרון חורף 2011 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3  פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5     
   ראו שאלה 26 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
 ראו שאלה 41  ראו שאלה 77     
                     
                   
קיץ 2010               
                
  שאלון קיץ 2010
 
 פתרון קיץ 2010
 פתרון מלא שאלה 1
 

פתרון מלא שאלה 2

 פתרון מלא שאלה 3 
 פתרון מלא שאלה 4
 פתרון מלא שאלה 5
     
   קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
  ראו שאלה 37  ראו שאלה 16   ראו שאלה 68     
                  

 

חורף 2010              
  שאלון חורף 2010  פתרון חורף 2010 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5    
   ראו שאלה 15 ראו שאלה 16 ראו שאלה 40  ראו שאלה 60    
           
                  
קיץ 2009 מועד ב'              
 שאלון קיץ 2009 מועד ב' 
 פתרון קיץ 2009 מועד ב'
 פתרון מלא שאלה 1
 פתרון מלא שאלה 2
 
 פתרון מלא שאלה 3
 
 פתרון מלא שאלה 4
 
 פתרון מלא שאלה 5
 
    
   קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
 ראו שאלה 55 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו ראו שאלה 20 ראו שאלה 6 ראו שאלה 62    
                  
                  
קיץ 2009              
                  
 שאלון קיץ 2009
 
 פתרון קיץ 2009
  פתרון מלא שאלה 1
 פתרון מלא שאלה 2
 
 פתרון מלא שאלה 3
 
 פתרון מלא שאלה 4
 
 פתרון מלא שאלה 5
 
    
    ראו שאלה   קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
  ראו שאלה 18 ראו שאלה 4  ראו שאלה 69    
                  
                  
חורף 2009              
                  
 שאלון חורף 2009 פתרון חורף 2009 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5    
   ראו שאלה 32 ראו שאלה 91
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
 ראו שאלה 12 סעיף ב'- ראו שאלה 10 ראו שאלה 71    
                  
   

 

            
             
               
           

  שאלונים נוספים מבגרויות אחרונות:

 שאלון 007, שנת 2008: בגרות חורף 2008 בגרות קיץ 2008  בגרות קיץ 2008 מועד ב'  
     
     
 שאלון 007, שנת 2007:  בגרות חורף 2007
 בגרות קיץ 2007   בגרות קיץ 2007 מועד ב'   בגרות קיץ 2007 מועד מיוחד
     
     
שאלון 007, שנת 2006:  בגרות חורף 2006
  בגרות קיץ 2006   בגרות קיץ 2006 מועד ב' 
     
     
 שאלון 007, שנת 2005:  בגרות חורף 2005חינם
  בגרות קיץ 2005   בגרות קיץ 2005 מועד ב'