שאלון 806 מרתון בגרויות אחרונות ומתכונות

מבחני בגרות במתמטיקה ומבחני מתכונת

פתרונות מלאים ומודרכים

בחזרה לשאלון 806

מרתון בגרויות אחרונות שאלון 806 , מרתון מבחני מתכונת שאלון 806, פתרונות מלאים ומודרכים, הסבר על מבנה המבחן

להלן חלק 1

 

הסבר על מבנה המבחן + שאלות לדוגמה חשובות מאוד לקראת קיץ 2014

להסבר מפורט >> לחץ כאן

 

שאלות לדוגמה, חשובות מאוד, לקראת קיץ 2014 א' (חובה לעבור על זה!!!) >> לחץ כאן

 

להלן חלק 2

 

18 מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 806 אחרונים עם פתרונות מלאים


1. בגרות במתמטיקה קיץ 2014 מועד ב' שאלון 806
שאלון קיץ 2014 מועד ב'     תשובות סופיות
קיץ 2014 מועד ב'
     פתרון מלא     פתרון מלא משרד החינוך    

מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)


2. בגרות במתמטיקה קיץ 2014 מועד א' שאלון 806
שאלון קיץ 2014     תשובות סופיות
קיץ 2014
     פתרון מלא     פתרון מלא משרד החינוך    

מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)

 

3. מבחן לדוגמה קיץ 2014 שאלון 806
מבחן לדוגמה קיץ 2014     פתרון מלא משרד החינוך    

מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)4. בגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 806
שאלון חורף 2014     תשובות סופיות
חורף 2014
     פתרון מלא     פתרון מלא משרד החינוך    

הערות חשובות

       

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

5. בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 806
שאלון קיץ 2013 מועד ב'     תשובות סופיות
קיץ 2013 מועד ב'
     פתרון מלא     פתרון מלא משרד החינוך    

הערות חשובות

      

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

6. בגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 806
שאלון קיץ 2013      תשובות סופיות
קיץ 2013
     פתרון מלא     פתרון מלא משרד החינוך    

הערות חשובות

      

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

7. בגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 806
שאלון חורף 2013      תשובות סופיות
חורף 2013
     פתרון מלא     פתרון מלא משרד החינוך    

הערות חשובות

       

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

8. בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 806
שאלון קיץ 2012 מועד ב'
    
תשובות סופיות
קיץ 2012 מועד ב'
     פתרון מלא    

הערות חשובות

       

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

9. בגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 806
שאלון קיץ 2012      תשובות סופיות
קיץ 2012
     פתרון מלא    

הערות חשובות

       

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

10. בגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 806
שאלון חורף 2012     תשובות סופיות
חורף 2012
     פתרון מלא    

הערות חשובות

       

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

11. בגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב' שאלון 806
שאלון קיץ 2011 מועד ב'     תשובות סופיות
קיץ 2011 מועד ב'
     פתרון מלא    

הערות חשובות

       

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

12. בגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 806
שאלון קיץ 2011      תשובות סופיות
קיץ 2011
     פתרון מלא    

הערות חשובות

        

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

13. בגרות במתמטיקה חורף 2011 שאלון 806
שאלון חורף 2011      תשובות סופיות
חורף 2011
     פתרון מלא    

הערות חשובות

       

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

 

14. בגרות במתמטיקה קיץ 2010 מועד ב' שאלון 806
שאלון קיץ 2010 מועד ב'     תשובות סופיות
קיץ 2010 מועד ב'
     פתרון מלא    

הערות חשובות

       
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


 

15. בגרות במתמטיקה קיץ 2010 שאלון 806
שאלון קיץ 2010      תשובות סופיות
קיץ 2010
     פתרון מלא    

הערות חשובות

      
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


 

16. בגרות במתמטיקה חורף 2010 שאלון 806
שאלון חורף 2010      תשובות סופיות
חורף 2010
     פתרון מלא    

הערות חשובות

        
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


 

17. בגרות במתמטיקה קיץ 2009 מועד ב' שאלון 806
שאלון קיץ 2009 מועד ב'     תשובות סופיות
קיץ 2009 מועד ב'
     פתרון מלא    

הערות חשובות

      

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

18. בגרות במתמטיקה קיץ 2009 שאלון 806

שאלון קיץ 2009      תשובות סופיות
קיץ 2009
     פתרון מלא    

הערות חשובות

      

שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

להלן חלק 3

 

12 מבחני מתכונת עבור שאלון 806, קיץ 2014

עם פתרונות מלאים ומודרכים

 

מבחן מתכונת מספר 1
<><>< mce_serialized="2"><><><><><><t
מבחן מתכונת מס' 1תשובות סופיות
מתכונת מס' 1
שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 57ראו שאלה 22ראו שאלה 22ראו שאלה 20ראו שאלה 15ראו שאלה 66ראו שאלה 12ראו שאלה 34

מבחן מתכונת מספר 2                                   
      מבחן מתכונת מס' 2  תשובות סופיות
מתכונת מס' 2
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
      ראו שאלה 40   ראו שאלה 27  ראו שאלה 8   ראו שאלה 23   ראו שאלה 16   ראו שאלה 34   ראו שאלה 87   ראו שאלה 14
                    

 

מבחן מתכונת מספר 3                             
      מבחן מתכונת מס' 3 תשובות סופיות
מתכונת מס' 3
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
      ראו שאלה 8  ראו שאלה 12  ראו שאלה 11  ראו שאלה 42 ראו שאלה 17 ראו שאלה 106 ראו שאלה 42  ראו שאלה 41
                    

 

מבחן מתכונת מספר 4                             
      מבחן מתכונת מס' 4 תשובות סופיות
מתכונת מס' 4
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
      ראו שאלה 11  ראו שאלה 27  ראו שאלה 15  ראו שאלה 45 ראו שאלה 18 ראו שאלה 110 ראו שאלה 54  ראו שאלה 45
                    

 

מבחן מתכונת מספר 5                            
      מבחן מתכונת מס' 5 תשובות סופיות
מתכונת מס' 5
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 47 ראו שאלה 30 ראו שאלה 19 ראו שאלה 49 ראו שאלה 19 ראו שאלה 45 ראו שאלה 92 ראו שאלה 82
                    

 

מבחן מתכונת מספר 6                            
      מבחן מתכונת מס' 6 תשובות סופיות
מתכונת מס' 6
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 49 ראו שאלה 30 ראו שאלה 21 ראו שאלה 49 ראו שאלה 20 ראו שאלה 111 ראו שאלה 38 ראו שאלה 50
                    

 

מבחן מתכונת מספר 7                            
     

מבחן מתכונת מס' 7

 תשובות סופיות
מתכונת מס' 7
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 12 ראו שאלה 29 ראו שאלה 24 ראו שאלה 37 ראו שאלה 33 ראו שאלה 112 ראו שאלה 90 ראו שאלה 43
                    

 

מבחן מתכונת מספר 8                             
      מבחן מתכונת מס' 8 תשובות סופיות
מתכונת מס' 8
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 13 ראו שאלה 14 ראו שאלה 25 ראו שאלה 43 ראו שאלה 42 ראו שאלה 46 ראו שאלה 86 ראו שאלה 52
                   

 

  מבחן מתכונת מס' 9                 
      מבחן מתכונת מס' 9 תשובות סופיות
מתכונת מס' 9
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה8
עם פתרון מלא
 
   ראו שאלה 10 ראו שאלה 41 ראו שאלה 19 ראו שאלה 45 ראו שאלה 50 ראו שאלה 109 ראו שאלה 81 ראו שאלה 85 
           
                     
  מבחן מתכונת מס' 10                 
 מבחן מתכונת מס' 10 תשובות סופיות
מתכונת מס' 10
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
 
   ראו שאלה 51 ראו שאלה 52 ראו שאלה 17 ראו שאלה 49 ראו שאלה 57 ראו שאלה 49 ראו שאלה 47 ראו שאלה 94 
                     
                     
  מבחן מתכונת מס' 11                 
                     
 מבחן מתכונת מס' 11 תשובות סופיות
מתכונת מס' 11
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
 
   ראו שאלה 53 ראו שאלה 13 ראו שאלה 16 ראו שאלה 51 ראו שאלה 58 ראו שאלה 35 ראו שאלה 95 ראו שאלה 96 
           
                     
  מבחן מתכונת מס' 12                 
                     
 מבחן מתכונת מס' 12 תשובות סופיות
מתכונת מס' 12
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
 
    ראו שאלה 55  ראו שאלה 31  ראו שאלה 23  ראו שאלה 41  ראו שאלה 80  ראו שאלה 78  ראו שאלה 70  ראו שאלה 31