שאלון 806 מרתון בגרויות אחרונות ומתכונות

מבחני בגרות במתמטיקה ומבחני מתכונת

פתרונות מלאים ומודרכים

 

  בחזרה לשאלון 806 

 מרתון בגרויות אחרונות שאלון 806 , מרתון מבחני מתכונת שאלון 806, פתרונות מלאים ומודרכים, הסבר על מבנה המבחן

  

  

  

להלן חלק 1

 

 הסבר על מבנה המבחן

  

להסבר מפורט >> לחץ כאן

 

           

 

להלן חלק 2

 

 7 מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 806 אחרונים עם פתרונות מלאים

1.  בגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 806
     שאלון חורף 2014
 תשובות סופיות
חורף 2014
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
    
                    

 

2.  בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 806
     שאלון קיץ 2013 מועד ב' תשובות סופיות
קיץ 2013 מועד ב'
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
     
                   

 

3.  בגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 806
     שאלון קיץ 2013  תשובות סופיות
קיץ 2013
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
    
                  

 

4.  בגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 806
      שאלון חורף 2013  תשובות סופיות
חורף 2013
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
          
        

 

5.  בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 806
      שאלון קיץ 2012 מועד ב'תשובות סופיות
קיץ 2012 מועד ב'
 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
          
          

 

6.  בגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 806
      שאלון קיץ 2012  תשובות סופיות
קיץ 2012
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
          
           

 

7.  בגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 806
      שאלון חורף 2012 תשובות סופיות
חורף 2012
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
          
                    

 

להלן חלק 3

 

  12 מבחני מתכונת עבור שאלון 806, קיץ 2014

עם פתרונות מלאים ומודרכים

 

מבחן מתכונת מספר 1                                   
      מבחן מתכונת מס' 1 תשובות סופיות
מתכונת מס' 1
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 57 ראו שאלה 22 ראו שאלה 22 ראו שאלה 20 ראו שאלה 15 ראו שאלה 66 ראו שאלה 12 ראו שאלה 34
                    

 

מבחן מתכונת מספר 2                                   
      מבחן מתכונת מס' 2  תשובות סופיות
מתכונת מס' 2
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
      ראו שאלה 40   ראו שאלה 27  ראו שאלה 8   ראו שאלה 23   ראו שאלה 16   ראו שאלה 34   ראו שאלה 87   ראו שאלה 14
                    

 

מבחן מתכונת מספר 3                             
      מבחן מתכונת מס' 3 תשובות סופיות
מתכונת מס' 3
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
      ראו שאלה 8  ראו שאלה 12  ראו שאלה 11  ראו שאלה 42 ראו שאלה 17 ראו שאלה 106 ראו שאלה 42  ראו שאלה 41
                    

 

מבחן מתכונת מספר 4                             
      מבחן מתכונת מס' 4 תשובות סופיות
מתכונת מס' 4
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
      ראו שאלה 11  ראו שאלה 27  ראו שאלה 15  ראו שאלה 45 ראו שאלה 18 ראו שאלה 110 ראו שאלה 54  ראו שאלה 45
                    

 

מבחן מתכונת מספר 5                            
      מבחן מתכונת מס' 5 תשובות סופיות
מתכונת מס' 5
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 47 ראו שאלה 30 ראו שאלה 19 ראו שאלה 49 ראו שאלה 19 ראו שאלה 45 ראו שאלה 92 ראו שאלה 82
                    

 

מבחן מתכונת מספר 6                            
      מבחן מתכונת מס' 6 תשובות סופיות
מתכונת מס' 6
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 49 ראו שאלה 30 ראו שאלה 21 ראו שאלה 49 ראו שאלה 20 ראו שאלה 111 ראו שאלה 38 ראו שאלה 50
                    

 

מבחן מתכונת מספר 7                            
     

מבחן מתכונת מס' 7

 תשובות סופיות
מתכונת מס' 7
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 12 ראו שאלה 29 ראו שאלה 24 ראו שאלה 37 ראו שאלה 33 ראו שאלה 112 ראו שאלה 90 ראו שאלה 43
                    

 

מבחן מתכונת מספר 8                             
      מבחן מתכונת מס' 8 תשובות סופיות
מתכונת מס' 8
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
   ראו שאלה 13 ראו שאלה 14 ראו שאלה 25 ראו שאלה 43 ראו שאלה 42 ראו שאלה 46 ראו שאלה 86 ראו שאלה 52
                   

 

  מבחן מתכונת מס' 9         
      מבחן מתכונת מס' 9 תשובות סופיות
מתכונת מס' 9
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה8
עם פתרון מלא
 
   ראו שאלה 10 ראו שאלה 41 ראו שאלה 19 ראו שאלה 45 ראו שאלה 50 ראו שאלה 109 ראו שאלה 81 ראו שאלה 85 
           
                     
  מבחן מתכונת מס' 10                 
 מבחן מתכונת מס' 10 תשובות סופיות
מתכונת מס' 10
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
 
   ראו שאלה 51 ראו שאלה 52 ראו שאלה 17 ראו שאלה 49 ראו שאלה 57 ראו שאלה 49 ראו שאלה 47 ראו שאלה 94 
                     
                     
  מבחן מתכונת מס' 11                 
                     
 מבחן מתכונת מס' 11 תשובות סופיות
מתכונת מס' 11
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
 
   ראו שאלה 53 ראו שאלה 13 ראו שאלה 16 ראו שאלה 51 ראו שאלה 58 ראו שאלה 35 ראו שאלה 95 ראו שאלה 96 
           
                     
  מבחן מתכונת מס' 12                 
                     
 מבחן מתכונת מס' 12 תשובות סופיות
מתכונת מס' 12
 שאלה 1
עם פתרון מלא
 שאלה 2
עם פתרון מלא
 שאלה 3
עם פתרון מלא
 שאלה 4
עם פתרון מלא
 שאלה 5
עם פתרון מלא
 שאלה 6
עם פתרון מלא
 שאלה 7
עם פתרון מלא
 שאלה 8
עם פתרון מלא
 
    ראו שאלה 55  ראו שאלה 31  ראו שאלה 23  ראו שאלה 41  ראו שאלה 80  ראו שאלה 78  ראו שאלה 70  ראו שאלה 31