פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 806, שנים 2009-2018
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
 

מרתון בגרויות אחרונות שאלון 806 , מרתון מבחני מתכונת שאלון 806, פתרונות מלאים ומודרכים, הסבר על מבנה המבחן


להלן חלק 1

הסבר על מבנה המבחן + שאלות לדוגמה חשובות מאוד

להסבר מפורט >> לחץ כאן

 שאלות לדוגמה, חשובות מאוד (חובה לעבור על זה!!!) >> לחץ כאן


להלן חלק 2

25 מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 806 אחרונים עם פתרונות מלאים 

להלן הפתרונות המלאים שנת 2018

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2018

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם להלן הפתרונות המלאים שנת 2017

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2017 מועד ב'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2017 מועד א'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     

3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2017

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


להלן הפתרונות המלאים שנת 2016

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2016 מועד ב'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2016 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2016

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     להלן הפתרונות המלאים שנת 2015

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2015 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2015 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2015

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     
להלן הפתרונות המלאים שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2014 מועד ג'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2014 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2014 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)


4. מבחן לדוגמא
                  שאלון      פתרון מלא       הערות חשובות     
 חינם חינם   
     מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)
 5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2014
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד        הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2013

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2013 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2013 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם 
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2013
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2012

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2012 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2012 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2012
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 2 ירדה.
שא

להלן הפתרונות המלאים שנת 2011

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2011 מועד ב'
 
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2011 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2011
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


להלן הפתרונות המלאים שנת 2010

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2010 מועד ב'
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2010 מועד א'
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2010
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד     הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן
 

להלן הפתרונות המלאים שנת 2009

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2009 מועד ב'

                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2009 מועד א'

                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על 
מבנה שאלון 806
לחץ כאןלהלן חלק 3

 

12 מבחני מתכונת עבור שאלון 806

עם פתרונות מלאים ומודרכים


מבחן מתכונת מספר 1

                 מבחן מתכונת מס' 1     תשובות סופיות
מתכונת מס' 1
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
ראו שאלה 57
ראו שאלה 22
ראו שאלה 22
ראו שאלה 20
חינם
חינם
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא

 

                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 15
ראו שאלה 66
ראו שאלה 12
ראו שאלה 34
חינם
לרכישת הקורס המלא
חינם
לרכישת הקורס המלא

מבחן מתכונת מספר 2

                 מבחן מתכונת מס' 2     תשובות סופיות
מתכונת מס' 2
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                  
ראו שאלה 40ראו שאלה 27ראו שאלה 8ראו שאלה 23
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
    שאלה 7
עם פתרון מלא
    שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 16ראו שאלה 34ראו שאלה 87ראו שאלה 14
 חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא חינם
מבחן מתכונת מספר 3
                 מבחן מתכונת מס' 3     תשובות סופיות
מתכונת מס' 3
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
ראו שאלה 8ראו שאלה 12ראו שאלה 11ראו שאלה 42
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 17ראו שאלה 106ראו שאלה 42ראו שאלה 41
 חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 4
                 מבחן מתכונת מס' 4     תשובות סופיות
מתכונת מס' 4
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
               
ראו שאלה 11ראו שאלה 27ראו שאלה 15ראו שאלה 45
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 18ראו שאלה 110ראו שאלה 54ראו שאלה 45
 חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 5
                 מבחן מתכונת מס' 5     תשובות סופיות
מתכונת מס' 5
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
ראו שאלה 47ראו שאלה 30ראו שאלה 19ראו שאלה 49
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 19ראו שאלה 45ראו שאלה 92ראו שאלה 82
 חינם לחברים לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 6
                 מבחן מתכונת מס' 6     תשובות סופיות
מתכונת מס' 6
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
ראו שאלה 49ראו שאלה 30ראו שאלה 21ראו שאלה 49
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 20ראו שאלה 111ראו שאלה 38ראו שאלה 50
 חינם לחברים לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 7
                 

מבחן מתכונת מס' 7

     תשובות סופיות
מתכונת מס' 7
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
               
ראו שאלה 12ראו שאלה 29ראו שאלה 24ראו שאלה 37
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 33ראו שאלה 112ראו שאלה 90ראו שאלה 43
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 8
                 מבחן מתכונת מס' 8     תשובות סופיות
מתכונת מס' 8
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
ראו שאלה 13ראו שאלה 14ראו שאלה 25ראו שאלה 43
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 42ראו שאלה 46ראו שאלה 86ראו שאלה 52
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

מבחן מתכונת מספר 9
 
                 
מבחן מתכונת מס' 9     תשובות סופיות
מתכונת מס' 9
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
 ראו שאלה 10ראו שאלה 41ראו שאלה 19ראו שאלה 45
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
 

 
                 
שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה8
עם פתרון מלא
 ראו שאלה 50ראו שאלה 109ראו שאלה 81ראו שאלה 85
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 
מבחן מתכונת מספר 10
                 מבחן מתכונת מס' 10     תשובות סופיות
מתכונת מס' 10
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
 ראו שאלה 51ראו שאלה 52ראו שאלה 17ראו שאלה 49
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
 

                 שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
 ראו שאלה 57ראו שאלה 49ראו שאלה 47ראו שאלה 94
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 


מבחן מתכונת מספר 11
 
                 
מבחן מתכונת מס' 11     תשובות סופיות
מתכונת מס' 11
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
 ראו שאלה 53ראו שאלה 13ראו שאלה 16ראו שאלה 51
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
 

 
                 
שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
 ראו שאלה 58ראו שאלה 35ראו שאלה 95ראו שאלה 96
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 
מבחן מתכונת מספר 12
 
                 
מבחן מתכונת מס' 12     תשובות סופיות
מתכונת מס' 12
     שאלה 1
עם פתרון מלא
     שאלה 2
עם פתרון מלא
     שאלה 3
עם פתרון מלא
     שאלה 4
עם פתרון מלא
                    
 ראו שאלה 55ראו שאלה 31ראו שאלה 23ראו שאלה 41
 חינם חינם לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
 
 
                 
שאלה 5
עם פתרון מלא
     שאלה 6
עם פתרון מלא
     שאלה 7
עם פתרון מלא
     שאלה 8
עם פתרון מלא
 ראו שאלה 80ראו שאלה 78ראו שאלה 70ראו שאלה 31
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 

 


נושאים נוספים שעתידים לעניין אותך