לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

 

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 

  

 

  

 
להלן הפתרונות המלאים

חלק א' של התרגול- משוואות לוגריתמיות

1.  

                        הקדמה וחוקי לוגריתמים 
 
 

 

2.  

    

                        שאלה 1 ופתרון מלא   שאלה 2 ופתרון מלא   שאלה 3 ופתרון מלא  שאלה 4 ופתרון מלא    שאלה 5 ופתרון מלא
         קיץ 1970
     
       

 

                        שאלה 6 ופתרון מלא
 
 

 

    
                        שאלה 7 ופתרון מלא   שאלה 8 ופתרון מלא   שאלה 9 ופתרון מלא
   
   

 

    
                        שאלה 10 ופתרון מלא   שאלה 11 ופתרון מלא   שאלה 12 ופתרון מלא  שאלה 13 ופתרון מלא   שאלה 14 ופתרון מלא
         אביב 1972
     
        

 

    
                        שאלה 15 ופתרון מלא  שאלה 16 ופתרון מלא   שאלה 17 ופתרון מלא     שאלה 18 ופתרון מלא      שאלה 19 ופתרון מלא 
       חורף 1972  
     
        

 


    

                        שאלה 20 ופתרון מלא  שאלה 21 ופתרון מלא  שאלה 22 ופתרון מלא   שאלה 23 ופתרון מלא   שאלה 24 ופתרון מלא
 חורף 1970 קיץ 1989 חורף 1998 קיץ 2001 קיץ1971
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
        

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                        שאלה 25 ופתרון מלא  שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא
 חורף 1973  קיץ 1968  חורף 1990
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

 


    
                        

שאלה 28 ופתרון מלא

  שאלה 29 ופתרון מלא   שאלה 30 ופתרון מלא   שאלה 31 ופתרון מלא   שאלה 32 ופתרון מלא
   חורף 2000  קיץ 2004 קיץ 2000  קיץ 1986
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         

                        שאלה 33 ופתרון מלא    שאלה 34 ופתרון מלא   שאלה 35 ופתרון מלא   שאלה 36 ופתרון מלא   שאלה 37 ופתרון מלא
 קיץ 1983 חורף 1972 קיץ 1987 סתיו 1970/ סתיו 1971 חורף 1989
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        שאלה 38 ופתרון מלא   שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא   שאלה 41 ופתרון מלא    שאלה 42 ופתרון מלא 
 חורף 2005 קיץ 2005  חורף 1968  חורף 1986  חורף 1969
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

 

3.  
                        שאלה 43 ופתרון מלא   שאלה 44 ופתרון מלא   שאלה 45 ופתרון מלא    שאלה 46 ופתרון מלא    שאלה 47 ופתרון מלא
 
 
 קיץ 1989    קיץ 1968
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         

                        שאלה 48 ופתרון מלא   שאלה 49 ופתרון מלא
   קיץ 1989
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  

 

חלק א' של התרגול- אי שוויונים לוגריתמים וביטויים לוגריתמים

 

4.  
                        שאלה 50 ופתרון מלא    שאלה 51 ופתרון מלא    שאלה 52 ופתרון מלא   שאלה 53 ופתרון מלא   שאלה 54 ופתרון מלא 
 
קיץ 2006
מועד ב'
 קיץ 2005
מועד ב'
קיץ 1979
אביב 1975
 חורף 1978
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         

                        שאלה 55 ופתרון מלא   שאלה 56 ופתרון מלא  שאלה 57 ופתרון מלא    שאלה 58 ופתרון מלא     שאלה 59 ופתרון מלא
 חורף 1974 קיץ 1972 חורף 1974  קיץ 1974  חורף 1991
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        שאלה 60 ופתרון מלא   שאלה 61 ופתרון מלא  שאלה 62 ופתרון מלא  שאלה 63 ופתרון מלא   שאלה 64 ופתרון מלא
 קיץ 1972 סתיו 1972   אביב 1971 סתיו 1975
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

                        שאלה 65 ופתרון מלא    שאלה 66 ופתרון מלא   שאלה 67 ופתרון מלא    שאלה 68 ופתרון מלא   שאלה 69 ופתרון מלא
 חורף 1979 אביב 1974      חורף 1980
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

                        
  
  
  
  
קיץ 1970
קיץ 1983
קיץ 1979
 קיץ 2001
 קיץ 2000
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 
 
 

                        שאלה 75 ופתרון מלא   שאלה 76 ופתרון מלא  שאלה 77 ופתרון מלא  שאלה 78 ופתרון מלא   שאלה 79 ופתרון מלא
 חורף 1977 קיץ 1980 
קיץ 1973
חורף 1989
 סתיו 1970 אביב 1973
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

                        שאלה 80 ופתרון מלא    שאלה 81 ופתרון מלא   שאלה 82 ופתרון מלא  שאלה 83 ופתרון מלא
 קיץ 1977 חורף 1972 חורף 1994 
חורף 1977
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      
5.  

                        שאלה 84 ופתרון מלא   שאלה 85 ופתרון מלא  שאלה 86 ופתרון מלא  שאלה 87 ופתרון מלא   שאלה 88 ופתרון מלא
 חורף 1977 אביב 1977 קיץ 1986 חורף 1977 חורף 1973
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                        שאלה 89 ופתרון מלא   שאלה 90 ופתרון מלא   שאלה 91 ופתרון מלא  שאלה 92 ופתרון מלא    שאלה 93 ופתרון מלא
 

חורף 1999

 חורף 1990 קיץ 1971 קיץ 2005
מועד ב'
  קיץ 1975
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                         שאלה 94 ופתרון מלא   שאלה 95 ופתרון מלא    שאלה 96 ופתרון מלא    שאלה 97 ופתרון מלא  
  קיץ 2003  קיץ 1967 חורף 1970  קיץ 1984
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
מה התרגול כולל?   להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • חוקי לוגריתמים, משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים לוגריתמים
  • התרגול כולל מאגר של שאלות בלוגרתמים עם פתרונות מלאים. חלק מהשאלות מבגרויות.
  • התרגול כולל את חוקי הלוגרתמים המכונים גם חוקי הלוגים , לוגרתמים נוסחאות, ולוגרתמים הסבר. בהמשך התרגול כולל משוואות לוגרתמיות, תרגילים, פתרונות מלאים, לימוד לוגים והסבר לוגים, בהמשך אי שוויונים לוגרתמים, כל אלו למעשה הלוגריתמים 004

מדוע התרגול בנוי משני חלקים? מאחר והתרגול ארוך , אנו ממליצים לתרגל אותו  בשני חלקים. (מומלץ בשלב א' ללמוד השיעור בוידאו חלק א' ולאחר מכן , לפתור את חלק א' בתרגול,

ובשלב שני ללמוד את חלק ב' בוידאו, ולאחר מכן , לפתור את חלק ב' מהתרגול) מומלץ להקצות לשיעור התואם  לרבות התרגול הנ"ל  שבוע שלם של לימוד אינטנסיבי

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

האם בבגרות יכולה להיות שאלה עצמאית של לפתור משוואה לוגריתמית  ו/או אי שוויון לוגריתמי?
שאלון 004
- כן,     שאלון 804 עד בגרות חורף 2011 כולל-  כן.          שאלון 804 החל מבגרות קיץ 2011 כולל-   לא.   זאת לא תהיה שאלה עצמאית אלא נדרש לנושא כחלק מפתרון שאלת בגרות גדולה יותר של חקירה או שטחים או בעיות גידול ודעיכה.- לכן בכל מקרה חייבים לשלוט היטב בנושא.

הצמצום החל מבגרות קיץ 2011:  החל מבגרות קיץ 2011 (שאלון 004, 805, 807) לא תהיה שאלה עצמאית בנושא זה. אך נושא זה ישמש כחלק  מפתרון שאלה בנושא אחר (כחלק משאלה בחדוו"א=חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי= נגזרות ואינטגרלים או כחלק מבעיית גידול ודעיכה) בהצלחה!!!