בחזרה לקורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 801  בחזרה לבגרות במתמטיקה 3 יחידות

 

 

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור

(התרגול הנ"ל מכיל 43 ברובן שאלות בגרות מהמאגר או שאלות מתכונת עם פתרונות מלאים ומודרכים לפי שיטות קלות

חוברת השיעור והתרגול מכילה את התיאוריה וההסברים הנדרשים. אנא עברו עליה)
                 

 להלן השאלות עם פתרונות סופיים (מתחת הפתרונות המלאים ↓ )


             חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      סיכום הנושא הנוכחי

    מאגר משרד החינוך 

 חינם חינם 
        כדי לתרגל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ומודרכים: לחצו על השאלות, מהשאלה הראשונה עד האחרונה (ההתחלה בחינם)


          1. כללים גיאומטריים- השלמת זוויות, שטח משולש ומשפט פיתגורס


                   שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא       שאלה 4 ופתרון מלא                   
 חינם חינם חינם חינם 
 
 
              

 

          2. כללים טריגונומטריים- הגדרת הסינוס, הקוסינוס והטנגנס  ( sinx  , cosx , tanx)

                   שאלה 5 ופתרון מלא                                  
 חינם 
 
 
 
 
 
                  

 

          3. שאלות מבגרויות/מהמאגר  עם משולש כללי או משולש ישר זווית

                    שאלה 6 ופתרון מלא        שאלה 7 ופתרון מלא       שאלה 8 ופתרון מלא        שאלה 9 ופתרון מלא       שאלה 10 ופתרון מלא       שאלה 11 ופתרון מלא     
 שאלה 1 מהמאגר 801
חינם
 שאלה 2 מהמאגר 801
חינם
 שאלה 3 מהמאגר 801
חינם
 שאלה 4 מהמאגר 801 
חינם לחברים
 שאלה 5 מהמאגר 801
חינם לחברים
 
 שאלה 6 מהמאגר 801
חינם לחברים
 
    
       
  
                
 שאלה 12 ופתרון מלא  שאלה 13 ופתרון מלא  שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא  שאלה 16 ופתרון מלא  שאלה 17 ופתרון מלא     
 שאלה 7 מהמאגר 801 שאלה 8 מהמאגר 801 שאלה 9 מהמאגר 801 שאלה 10 מהמאגר 801 שאלה 13 מהמאגר 801 שאלה 20 מהמאגר 801    
       
  
                
 שאלה 18 ופתרון מלא  שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא  שאלה 21 ופתרון מלא         
 שאלה 21 מהמאגר 801 שאלה 32 מהמאגר 801 שאלה 33 מהמאגר 801 שאלה 19 מהמאגר 801        
     
 
 
  

 

          4. שאלות מבגרויות/מהמאגר  עם משולש שווה שוקיים

                   שאלה 22 ופתרון מלא     שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא       שאלה 25 ופתרון מלא     שאלה 26 ופתרון מלא     שאלה 27 ופתרון מלא 
 שאלה 11 מהמאגר 801 שאלה 12 מהמאגר 801 שאלה 14 מהמאגר 801 שאלה 15 מהמאגר 801 שאלה 16 מהמאגר 801 שאלה 18 מהמאגר 801
             

 

          5. שאלות מבגרויות/מהמאגר  עם משולש שווה צלעות

                    שאלה 28 ופתרון מלא                                  
 שאלה 17 מהמאגר 801 
 
 
 
 
 
                   

 

 

          6. שאלות מבגרויות/מהמאגר  עם מלבן

                    שאלה 29 ופתרון מלא      שאלה 30 ופתרון מלא       שאלה 31 ופתרון מלא       שאלה 32 ופתרון מלא       שאלה 33 ופתרון מלא       שאלה 34 ופתרון מלא 
 שאלה 22 מהמאגר 801 שאלה 23 מהמאגר 801 שאלה 24 מהמאגר 801 שאלה 25 מהמאגר 801 שאלה 26 מהמאגר 801 שאלה 34 מהמאגר 801 
           

 

 

          7. שאלות מבגרויות/מהמאגר  עם מעוין

                    שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא      שאלה 37 ופתרון מלא      שאלה 38 ופתרון מלא      שאלה 39 ופתרון מלא      שאלה 40 ופתרון מלא  
 שאלה 27 מהמאגר 801 שאלה 28 מהמאגר 801 שאלה 29 מהמאגר 801 שאלה 30 מהמאגר 801 שאלה 31 מהמאגר 801 שאלה 35 מהמאגר 801  
        
              
 שאלה 41 ופתרון מלא            
 שאלה 36 מהמאגר 801            
             

 

          8. שאלות מבגרויות/מהמאגר  משולבות: גיאומטריה אנליטית + טריגונומטריה במישור

                    שאלה 42 ופתרון מלא     שאלה 43 ופתרון מלא                             
 שאלה 37 מהמאגר 801 שאלה 38 מהמאגר 801 
 
 
 
 
                   

 

 

  סוף התרגול בספר דיגיטלי

"טריגונומטריה במישור" 

בהצלחה!!!

 

 

מידע על התרגול הנוכחי ""טריגונומטריה במישור""


מספר השאלות בתרגול: 43 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • חישוב שטחים, תרגילים בטריגונומטריה, נוסחאות בטריגונומטריה, שאלון 801, טריגונומטריה,
    ביטוי טריגונומטרי, אורך הצלע, אורך הקטע, גודל הזווית, היקף המשולש, שטח המשולש,
    אורך החוצה זווית, אורך היתר, אורך הבסיס, הגובה לבסיס, אורך האלכסון, היקף מלבן, היקף מעוין,
  • שטח המעוין, חישוב שטח , שטח משולש, נוסחאות חישוב שטחים, טריגונומטריה נוסחאות, היקף המשולש,
    טריגונומטריה תרגילים,טריגו

ידע מקדים נדרש: שיעור 9: טריגונומטריה במישור
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)

כדי לנווט בין השאלונים השונים, לחץ על תמונת השאלון הרצוי: