לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


             חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      סיכום הנושא הנוכחי

    מאגר משרד החינוך 

 חינם חינם 
        להלן הפתרונות המלאים


1. 
                   שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא       שאלה 4 ופתרון מלא                   
 חינם חינם חינם חינם 
 
 
              

 

2.  

                   שאלה 5 ופתרון מלא                                  
 חינם 
 
 
 
 
 
                  

 

3. 

                    שאלה 6 ופתרון מלא        שאלה 7 ופתרון מלא       שאלה 8 ופתרון מלא        שאלה 9 ופתרון מלא       שאלה 10 ופתרון מלא       שאלה 11 ופתרון מלא     
 שאלה 1 מהמאגר 801
חינם
 שאלה 2 מהמאגר 801
חינם
 שאלה 3 מהמאגר 801
חינם
 שאלה 4 מהמאגר 801 
חינם לחברים
 שאלה 5 מהמאגר 801
חינם לחברים
 
 שאלה 6 מהמאגר 801
חינם לחברים
 
    
       
  

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 שאלה 12 ופתרון מלא  שאלה 13 ופתרון מלא  שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא  שאלה 16 ופתרון מלא  שאלה 17 ופתרון מלא     
                    שאלה 7 מהמאגר 801 שאלה 8 מהמאגר 801 שאלה 9 מהמאגר 801 שאלה 10 מהמאגר 801 שאלה 13 מהמאגר 801 שאלה 20 מהמאגר 801    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
       
  
                
 שאלה 18 ופתרון מלא  שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא  שאלה 21 ופתרון מלא         
 שאלה 21 מהמאגר 801 שאלה 32 מהמאגר 801 שאלה 33 מהמאגר 801 שאלה 19 מהמאגר 801        
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא        
     
 
 
  

4. 

                   שאלה 22 ופתרון מלא     שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא       שאלה 25 ופתרון מלא     שאלה 26 ופתרון מלא     שאלה 27 ופתרון מלא 
 שאלה 11 מהמאגר 801 שאלה 12 מהמאגר 801 שאלה 14 מהמאגר 801 שאלה 15 מהמאגר 801 שאלה 16 מהמאגר 801 שאלה 18 מהמאגר 801
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
             

 

5. 

                    שאלה 28 ופתרון מלא                                  
 שאלה 17 מהמאגר 801 
 
 
 
 
 
 לרכישת הקורס המלא            
                   

 

6. 

                    שאלה 29 ופתרון מלא      שאלה 30 ופתרון מלא       שאלה 31 ופתרון מלא       שאלה 32 ופתרון מלא       שאלה 33 ופתרון מלא       שאלה 34 ופתרון מלא 
 שאלה 22 מהמאגר 801 שאלה 23 מהמאגר 801 שאלה 24 מהמאגר 801 שאלה 25 מהמאגר 801 שאלה 26 מהמאגר 801 שאלה 34 מהמאגר 801 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
           

 

7. 

                    שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא      שאלה 37 ופתרון מלא      שאלה 38 ופתרון מלא      שאלה 39 ופתרון מלא      שאלה 40 ופתרון מלא  
 שאלה 27 מהמאגר 801 שאלה 28 מהמאגר 801 שאלה 29 מהמאגר 801 שאלה 30 מהמאגר 801 שאלה 31 מהמאגר 801 שאלה 35 מהמאגר 801  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
        
              
 שאלה 41 ופתרון מלא            
 שאלה 36 מהמאגר 801            
 לרכישת הקורס המלא            
             

 

8. 

                    שאלה 42 ופתרון מלא     שאלה 43 ופתרון מלא                             
 שאלה 37 מהמאגר 801 שאלה 38 מהמאגר 801 
 
 
 
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא          
                   

 

  סוף התרגול בספר דיגיטלי

"טריגונומטריה במישור" 

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 43 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • חישוב שטחים, תרגילים בטריגונומטריה, נוסחאות בטריגונומטריה, שאלון 801, טריגונומטריה,
    ביטוי טריגונומטרי, אורך הצלע, אורך הקטע, גודל הזווית, היקף המשולש, שטח המשולש,
    אורך החוצה זווית, אורך היתר, אורך הבסיס, הגובה לבסיס, אורך האלכסון, היקף מלבן, היקף מעוין,
  • שטח המעוין, חישוב שטח , שטח משולש, נוסחאות חישוב שטחים, טריגונומטריה נוסחאות, היקף המשולש,
    טריגונומטריה תרגילים,טריגו

ידע מקדים נדרש: שיעור 9: טריגונומטריה במישור
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)