לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 
  
     

להלן הפתרונות המלאים

1.  
                        שאלה 1 ופתרון מלא 
 
 


  2.  


      2.1.  

                         שאלה 2 ופתרון מלא          שאלה 3 ופתרון מלא          שאלה 4 ופתרון מלא
 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2001 מועד ב' חורף 1987 סעיף בודד
   
    

 

      2.2.  
                         שאלה 5 ופתרון מלא          שאלה 6 ופתרון מלא           שאלה 7 ופתרון מלא          שאלה 8 ופתרון מלא          שאלה 9 ופתרון מלא
 חורף 1990 קיץ 2000 חורף 1998 קיץ 2001 חורף 1999
     חינם לחברים
       

                        שאלה 10 ופתרון מלא

 

שאלה 11 ופתרון מלא          שאלה 12 ופתרון מלא                     
 קיץ 1997 קיץ 1987 קיץ 1994  
 חינם לחברים  חינם לחברים  חינם לחברים   
      

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                        שאלה 13 ופתרון מלא          שאלה 14 ופתרון מלא
 
קיץ 1995
 
חורף 1991
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   

                        שאלה 15 ופתרון מלא          שאלה 16 ופתרון מלא          שאלה 17 ופתרון מלא
 חורף 1997 קיץ 1991 חורף 1995
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

 

      2.3.  

                        שאלה 18 ופתרון מלא          שאלה 19 ופתרון מלא          שאלה 20 ופתרון מלא
 חורף 2002 קיץ 1996 קיץ 1988
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

 

      2.4.  

                        שאלה 21 ופתרון מלא          שאלה 22 ופתרון מלא           שאלה 23 ופתרון מלא          שאלה 24 ופתרון מלא          שאלה 25 ופתרון מלא
 קיץ 1993 חורף 2003 חורף 2003 עם שינוי חורף 2000 עם שינוי קיץ 1986 עם שינוי
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

                        שאלה 26 ופתרון מלא          שאלה 27 ופתרון מלא           שאלה 28 ופתרון מלא          שאלה 29 ופתרון מלא          שאלה 30 ופתרון מלא
 קיץ 1992 חורף 2001 קיץ 1998 קיץ 1974 קיץ 2002 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

                        שאלה 31 ופתרון מלא          שאלה 32 ופתרון מלא          שאלה 33 ופתרון מלא
 קיץ 2006 מועד ב' קיץ 2002 מועד ב' קיץ 1981
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

 

      2.5.  

                        שאלה 34 ופתרון מלא          שאלה 35 ופתרון מלא          שאלה 36 ופתרון מלא
 קיץ 1984 חורף 1977 חורף 1996
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    3.  
        שאלה 37 ופתרון מלא        שאלה 38 ופתרון מלא        שאלה 39 ופתרון מלא        שאלה 40 ופתרון מלא         שאלה 41 ופתרון מלא        שאלה 42 ופתרון מלא     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
            


         שאלה 43 ופתרון מלא         שאלה 44 ופתרון מלא          שאלה 45 ופתרון מלא        שאלה 46 ופתרון מלא        שאלה 47 ופתרון מלא
     קיץ 2006 מועד ב' קיץ 2006 מועד מיוחד קיץ 2006 מועד א'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       4.  
        שאלה 48 ופתרון מלא        שאלה 49 ופתרון מלא        שאלה 50 ופתרון מלא        שאלה 51 ופתרון מלא         שאלה 52 ופתרון מלא        שאלה 53 ופתרון מלא    
 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2013 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
             

        שאלה 54 ופתרון מלא        שאלה 55 ופתרון מלא        שאלה 56 ופתרון מלא        שאלה 57 ופתרון מלא        שאלה 58 ופתרון מלא        שאלה 59 ופתרון מלא
 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

        שאלה 60 ופתרון מלא        שאלה 61 ופתרון מלא        שאלה 62 ופתרון מלא        שאלה 63 ופתרון מלא        שאלה 64 ופתרון מלא        שאלה 65 ופתרון מלא
 קיץ 2014 מועד ג' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2014 חורף 2015 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   
 
   

        שאלה 66 ופתרון מלא        שאלה 67 ופתרון מלא        שאלה 68 ופתרון מלא        שאלה 69 ופתרון מלא
 קיץ 2015 חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   
 

 

סוף התרגול. בהצלחה!!!

                                                         

מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך):  69 שאלות בגרות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות בנושא של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של חזקה, של מנה, של שורש).  
  • מציאת פונקציה על פי נגזרתה (מציאת פונקציה קדומה)
  • בנוסף התרגול כולל טבלת אינטגרלים. כל אלו לפונקציות פולינום (=רב איבר) , מנה (פונקציה רציונלית) ושורש (פונקציה אי רציונלית)


האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם.  ( ניתן לרכוש מינוי  בקלות-  לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!