בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה






להלן תוכן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה (החוברת מכילה את כל שאלות התרגול):

לצפייה בקובץ במסך מלא - לחץ כאן