תרגול: וקטור אלגברי מצבים הדדיים, חיתוכים ואנכיות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
   דף נוסחאות 1   דף נוסחאות 2 
החוברת מכילה 30 שאלות בגרות
עם פתרונות סופיים
(מתחת הפתרונות המלאים)
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מצבים הדדיים, אנכיות וחיתוכים
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 
 
 

 

להלן הפתרונות המלאים

1.  

                 שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא     שאלה 5 ופתרון מלא
 קיץ 1993, 5 יח' חורף 1994, 5 יח' חורף 1999, 5 יח' קיץ 2002, 5 יח' שאלה בסיסית
    
    

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 

                 שאלה 6 ופתרון מלא      שאלה 7 ופתרון מלא      שאלה 8 ופתרון מלא      שאלה 9 ופתרון מלא      שאלה 10 ופתרון מלא     שאלה 11 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  חורף 2000, 5 יח' חורף 2004, 5 יח' חורף 1993, 5 יח' קיץ 1998, 5 יח' חורף 2005, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 12 ופתרון מלא 
 קיץ 2003, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

 

                 שאלה 13 ופתרון מלא      שאלה 14 ופתרון מלא      שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא      שאלה 17 ופתרון מלא      שאלה 18 ופתרון מלא   
 שאלה בסיסית  שאלה בסיסית  חורף 1994, 5 יח' חורף 1999, 5 יח' חורף 1993, 5 יח' קיץ 2006 מועד ב', 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

 


2.    

                 שאלה 19 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית 
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 20 ופתרון מלא      שאלה 21 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  חורף 2012, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 22 ופתרון מלא 
 קיץ 1998, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 23 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית 
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 24 ופתרון מלא      שאלה 25 ופתרון מלא      שאלה 26 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  חורף 1996, 5 יח' חורף 2007, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 27 ופתרון מלא 
 חורף 2012, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

 

3.
                 שאלה 28 ופתרון מלא      שאלה 29 ופתרון מלא
 קיץ 1996, 5 יח' חורף 2009, 5 יח'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


 

4.

                 שאלה 30 ופתרון מלא
 קיץ 2009 מועד ב', 5 יח'
לרכישת הקורס המלא

 


סוף התרגול. בהצלחה!!!


מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

מצב הדדי בין ישר למישור, מצב הדדי בין שני ישרים, מצב הדדי בין מישורים, מצב הדדי בין ישרים, נקודת חיתוך בין ישר למישור, ישר החיתוך בין מישורים, ישר מאונך למישור, מישורים מאונכים, מציאת אנך למישור, ישר מקביל למישור, מישורים מאונכים, מישורים מאונכים זה לזה, מציאת ישר החיתוך בין שני מישורים, מישור מאונך למישור, מציאת נורמל למישור


בהצלחה!!!