תרגול: וקטור אלגברי מצבים הדדיים, חיתוכים ואנכיות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות
                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
   דף נוסחאות 1   דף נוסחאות 2 
החוברת מכילה 75 שאלות בגרות
עם פתרונות סופיים
(מתחת הפתרונות המלאים)
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מצבים הדדיים, אנכיות וחיתוכים
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 
 

 

להלן הפתרונות המלאים

1.  

                 שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא       שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא 
 קיץ 2010 קיץ 1993 חורף 1994 חורף 1999 קיץ 2000 חורף 1998
     
     שאלת בגרות עם פתרון מלא

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 

                 שאלה 7 ופתרון מלא 
 קיץ 2002
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא
                 שאלה 8 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית 
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא2.     
                 שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא      שאלה 11 ופתרון מלא   
 שאלה בסיסית חורף 1998 קיץ 1997
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  

                 שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא      שאלה 14 ופתרון מלא       שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא
 חורף 2000 חורף 2004 חורף 1993 קיץ 1998 חורף 2006
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

                 שאלה 17 ופתרון מלא     שאלה 18 ופתרון מלא  
 חורף 2005 קיץ 2003
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 3.

 

                 שאלה 19 ופתרון מלא      שאלה 20 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  קיץ 2002 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 21 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 22 ופתרון מלא     שאלה 23 ופתרון מלא      שאלה 24 ופתרון מלא       שאלה 25 ופתרון מלא  
 חורף 1994 חורף 1999 חורף 1993 קיץ 2006 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   


4.

                 שאלה 26 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית 
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 27 ופתרון מלא     שאלה 28 ופתרון מלא      שאלה 29 ופתרון מלא   
 שאלה בסיסית חורף 2012 קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  


                 שאלה 30 ופתרון מלא     שאלה 31 ופתרון מלא      שאלה 32 ופתרון מלא       שאלה 33 ופתרון מלא  
 קיץ 1998 קיץ 2005 חורף 2008 קיץ 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   

                 שאלה 34 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא


                 שאלה 35 ופתרון מלא     שאלה 36 ופתרון מלא      שאלה 37 ופתרון מלא   
 שאלה בסיסית קיץ 2004 מועד ב' חורף 2015
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  

                 שאלה 38 ופתרון מלא     שאלה 39 ופתרון מלא      שאלה 40 ופתרון מלא       שאלה 41 ופתרון מלא  
 חורף 2012 קיץ 2003 מועד ב' חורף 2001 קיץ 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   5.     
                 שאלה 42 ופתרון מלא 
 קיץ 1996
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 43 ופתרון מלא      שאלה 44 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  קיץ 2010
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

                 שאלה 45 ופתרון מלא      שאלה 46 ופתרון מלא 
 קיץ 1992 קיץ 2009 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא6.  

 
                 שאלה 47 ופתרון מלא      שאלה 48 ופתרון מלא 
 קיץ 1992 חורף 2017
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא7.  

 

                 שאלה 49 ופתרון מלא     שאלה 50 ופתרון מלא      שאלה 51 ופתרון מלא       שאלה 52 ופתרון מלא      שאלה 53 ופתרון מלא    שאלה 54 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2005 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2008 מועד ב' שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                 שאלה 55 ופתרון מלא     שאלה 56 ופתרון מלא      שאלה 57 ופתרון מלא       שאלה 58 ופתרון מלא      שאלה 59 ופתרון מלא    שאלה 60 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית שאלה בסיסית שאלה בסיסית קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2009 שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                 שאלה 61 ופתרון מלא     שאלה 62 ופתרון מלא      שאלה 63 ופתרון מלא       שאלה 64 ופתרון מלא      שאלה 65 ופתרון מלא    שאלה 66 ופתרון מלא
 קיץ 1990 חורף 1996 קיץ 1990 שאלה בסיסית חורף 2007 שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                 שאלה 67 ופתרון מלא     שאלה 68 ופתרון מלא      שאלה 69 ופתרון מלא       שאלה 70 ופתרון מלא      שאלה 71 ופתרון מלא    שאלה 72 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 2012 קיץ 2005 מועד ב' קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                 שאלה 73 ופתרון מלא
 קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא8.  

                 שאלה 74 ופתרון מלא 
 חורף 2009
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא
  


9.  

                 שאלה 75 ופתרון מלא
 חורף 2012
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא
  

  


סוף התרגול. בהצלחה!!!


מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

מצב הדדי בין ישר למישור, מצב הדדי בין שני ישרים, מצב הדדי בין מישורים, מצב הדדי בין ישרים, נקודת חיתוך בין ישר למישור, ישר החיתוך בין מישורים, ישר מאונך למישור, מישורים מאונכים, מציאת אנך למישור, ישר מקביל למישור, מישורים מאונכים, מישורים מאונכים זה לזה, מציאת ישר החיתוך בין שני מישורים, מישור מאונך למישור, מציאת נורמל למישור


בהצלחה!!!