תרגול: וקטור אלגברי הצגות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

                  חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
        דף נוסחאות           דף נוסחאות 2
 חוברת התרגול
וקטור אלגברי הצגות
 דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
הצגות
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 חינם חינםחינם
  להלן הפתרונות המלאים

                  שאלה 1 ופתרון מלא         שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית קיץ 2006 מועד ב' קיץ 1990 שאלה בסיסית 
   חינם חינם
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                 שאלה 5 ופתרון מלא     
 שאלה בסיסית   
 לרכישת הקורס המלא  
 שאלת בגרות עם פתרון מלא     2. 
                 שאלה 6 ופתרון מלא      שאלה 7 ופתרון מלא      שאלה 8 ופתרון מלא      שאלה 9 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  שאלה בסיסית  קיץ 1993 קיץ 2008 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא         שאלת בגרות עם פתרון מלא          שאלת בגרות עם פתרון מלא 3. 
                 שאלה 10 ופתרון מלא      שאלה 11 ופתרון מלא      שאלה 12 ופתרון מלא      שאלה 13 ופתרון מלא      שאלה 14 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  שאלה בסיסית  חורף 1999 חורף 1998 קיץ 1990
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא         שאלת בגרות עם פתרון מלא          שאלת בגרות עם פתרון מלא 


                 שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא      שאלה 17 ופתרון מלא      שאלה 18 ופתרון מלא      שאלה 19 ופתרון מלא 
 קיץ 1995 קיץ 2006 מועד ב' שאלה בסיסית  קיץ 2007 חורף 2000
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא         שאלת בגרות עם פתרון מלא          שאלת בגרות עם פתרון מלא 


                 שאלה 20 ופתרון מלא      שאלה 21 ופתרון מלא      שאלה 22 ופתרון מלא      שאלה 23 ופתרון מלא      שאלה 24 ופתרון מלא 
 חורף 2009 שאלה בסיסית  חורף 2004 קיץ 2002 שאלה בסיסית 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא         שאלת בגרות עם פתרון מלא          שאלת בגרות עם פתרון מלא 


                 שאלה 25 ופתרון מלא      שאלה 26 ופתרון מלא      
 שאלה בסיסית  חורף 1999      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא       4.  
     
                 שאלה 27 ופתרון מלא      שאלה 28 ופתרון מלא      שאלה 29 ופתרון מלא 
 קיץ 2003 קיץ 1995 קיץ 2007
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא         שאלת בגרות עם פתרון מלא          שאלת בגרות עם פתרון מלא 


                 שאלה 30 ופתרון מלא      שאלה 31 ופתרון מלא              
 חורף 2012 קיץ 2003   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
 שאלת בגרות עם פתרון מלא    שאלת בגרות עם פתרון מלא           

נלמד ונתרגל מקרה זה בפרק הבא

5.  

                 שאלה 32 ופתרון מלא      שאלה 33 ופתרון מלא      שאלה 34 ופתרון מלא      שאלה 35 ופתרון מלא 
 שאלה בסיסית  קיץ 1993 קיץ 1995 קיץ 1995
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא         שאלת בגרות עם פתרון מלא          שאלת בגרות עם פתרון מלא  שאלת בגרות עם פתרון מלא 

 

סוף התרגול. בהצלחה!!!